Inno Tähismaa • 18. oktoober 2000 kell 16:28

Riigikogu eelinfo

Homme on riigikogus menetluses:

Teisel lugemisel on riigikogu liikme Olev Raju algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille järgi ei pea füüsilisest isikust ettevõtjad maksma sotsiaalmaksu miinimumpalgalt (praegu 1400 krooni), vaid arvestuslikult kuumääralt (praegu 700 krooni).

Teisel lugemisel on riigikogu liikme Vootele Hanseni algatatud riigihangete seaduse eelnõu, mis peab tagama maksumaksja raha otstarbeka kulutamise, ausa konkurentsi ja ettevõtluse takistusteta tegevuse.

Teisel lugemisel on riigikogu liikmete Vootele Hanseni, Jaan Leppiku, Väino Linde ja Raivo Paavo algatatud haldusõiguserikkumiste seadustiku muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on kehtestada ettevõtetele sanktsioone ametiühingute loomise ja nende vabaduste piiramise eest.

Esimesel lugemisel on riigikogu liikmete Rein Järvelille ja Tõnu Kõivu algatatud maksukorralduse seaduse § 11 muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on eraisikute maksustatavate tulude ja maksudega kaetavate kulude avalikustamine.

Esimesel lugemisel on riigikogu liikmete Ants Käärma ja Jaanus Männiku algatatud kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu, mille eesmärk on kompenseerida põllumajanduses kasutatava mootorikütuse aktsiis, kuna põllumajandusmasinad ei kasuta tänavaid ja teid. Sama loogika kehtib eelnõu autorite väitel ka rannakalurite kutselisel kalapüügil kasutatava mootorikütuse kohta.

Hetkel kuum