19. oktoober 2000 kell 22:00

Hankeseadus võeti vastu

Eelnõu vastu hääletas 18 riigikogu liiget, erapooletuks jäi 3. Seadus sätestab riigihangete korra, riigihangetega seotud subjektide õigused ja kohustused ning vastutuse seaduse rikkumise eest, samuti riikliku järelevalve korra.

Seadusega sätestatakse riigihanke mõiste, isikute võrdse kohtlemise printsiip, riigihanke rahvusvahelised piirmäärad, väljakuulutamise ja selle kohta koostatava aruande kord ja nõuded pakkujatele ja pakkumistele.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum