Erik Samel • 19. oktoober 2000 kell 10:30

Kesklinna Valitsus andis korteriskandaaliga seotud materjalid üle prokurörile

Tallinna Kesklinna Valitsus andis täna Tallinna Prokuratuuri vanemprokurör Margus Kurmile edasiseks uurimiseks üle Tallinna kesklinna korteritehinguid puudutavad materjalid.

Tallinna Kesklinna vanema Siim Kiisleri kinnitusel on Tallinna Kesklinna Valitsuses käesoleva aasta augustis moodustatud töögrupp nn korteriskandaaliga seonduvate dokumentide analüüsimisel jõudnud seisukohale, et endine Tallinna Kesklinna Valitsuse juhtkond ei järginud nn eluruumideks taastamise lepingute sõlmimisel seadusi ega linnas kehtivaid õigusakte.

Tallinna Kesklinna Valitsuse seisukohta alla kirjutatud lepingu sätete õiguslikul hindamisel kinnitas ka advokaadibüroolt Glikman Glikman tellitud õiguslik arvamus.

Kiisleri sõnul on Kesklinna Valitsus oma töö teinud ja lõpliku seisukoha aastatel 1996 ? 1999 sõlmitud lepingute õiguslikkuse kohta peavad vastu võtma uurimisorganid ja kohus.

Aastatel 1996 ? 1999 on Tallinna Kesklinna Valitsuse tolleaegse juhtkonna poolt mitmete füüsiliste ja juriidiliste isikutega alla kirjutatud lepinguid Tallinna linnale kuuluvate ruumide kasutamiseks. Antud lepingute kohaselt said füüsilised ja juriidilised isikud õiguse tasuta kasutada linnale kuuluvaid ruume, ehitada neid ümber eluruumideks ning majutada sinna omal äranägemisel üürnikke, kellele Tallinna linn oleks lepingute kohaselt olnud kohustatud eluruumid erastama.

Sõlmitud lepingute alusel on Tallinna linnale kuuluv vara antud üle eraisikute või eraõiguslike juriidiliste isikute valdusesse. Mitmetel juhtudel on mitteeluruumid eluruumideks juba ümber ehitatud ning erastatud ehitaja poolt välja valitud isikutele viimastega sõlmitud üürilepingute alusel. Osa eluruumidest on koheselt pärast nende erastamist edasi võõrandatud kolmandatele isikutele.

Hetkel kuum