Madli Zobel • 20. oktoober 2000 kell 10:42

Jürgenson kinnitas raudteemaa hoonestusõiguse põhimõtted

Vastavalt valitsuse otsusele jätta raudteealune maa riigi omandisse ka pärast ASidele Edelaraudtee ja Eesti Raudtee kuuluva infrastruktuuri erastamist kinnitas teede- ja sideminister Toivo Jürgenson raudteeinfrastruktuuri hoonete ja rajatiste alusele ja nende teenindamiseks vajalikule maale (raudteemaale) hoonestusõiguse seadmise tingimused, teatas teede- ja sideministeerium pressiesindaja.

'Riigi huvid maa omandiküsimuses on nende tingimustega kaitstud. Nüüd on kõik raudteeettevõtete erastamiseks vajalikud formaalsused tehtud,' selgitas minister Toivo Jürgenson. 'Teisipäeval kinnitas valitsus raudteeinfrastruktuuri läbilaskevõime jaotamise tingimused ja korra, eile fikseerisime raudteemaa hoonestusõiguse tingimused, juba möödunud nädalal käivitasime AS Elektriraudtee aktsiate üleandmise Eesti Raudtee omandist riigi omandisse. Eesti Raudtee erastamisprotsess võib takistusteta jätkuda,' lisas ta.

Raudteemaa hoonestusõigus seatakse 50 aastaks. Riik ja hoonestaja võivad seda perioodi vastastikusel kokkuleppel pikendada. Hoonestusõiguse tasu on aastatasu, mis on 4% kinnistu maa maksustamishinnast. Hoonestusõiguse võõrandamine on võimalik vaid riigi eelneval kirjalikul nõusolekul. Raudteeettevõtja kohustub tagama raudteemaal asuva infrastruktuuri säilimise ja sihipärase kasutamise. Vastasel korral on riigil õigus leping lõpetada.

Kui hoonestusõiguse tähtaega ei pikendata, siis tähtaja lõppemisel muutuvad

raudteemaale püstitatud ehitised kinnistu oluliseks osaks ja lähevad riigi

omandisse.

Hetkel kuum