22. oktoober 2000 kell 22:00

Enne MBA valikut kaalu ressursse

Maineka kooli kaugõppes ärijuhtimise magistriõppe kraadi omandamine on mõistlik muu hulgas ka majanduslikus mõttes.

Õppija peab enne otsuse langetamist arvestama sellega, et MBA kulud ei piirdu üksnes õppemaksuga. Tasuda tuleb ka reiside ja majutuse, õppekirjanduse ja arvutikasutamise eest ja ka sööma peab vahepeal.

Statsionaarse õppe puhul peab kuludesse arvestama lisaks otsestele kuludele ka õppimise pärast saamata jäänud tulud.

Palju õpingute finantseerimisi leiab meil lahenduse kulissidetaguse käepigistusega, siiski peab tulevikus ilmselt oma õpisoovi tööandjale väga korrektselt väljendama.

MBA õpingute finantseerimise taotlus peab sisaldama järgmisi kohustuslikke elemente:

- senise karjääri kirjeldus ja tulevikuplaanid;

kitsaskohad oskustes;

MBA õppestandardi kirjeldus;

valitud MBA sisukirjeldus;

organisatsiooni saadav kasu;

kuidas organisatsioon saab õppijat toetada rahaliselt või moraalselt.

Kuigi finantstoetus on olulisim, ei tohi alahinnata ka moraalset tuge. Ei ole midagi häirivamat kui analüüsida programmi raames ettevõtet, saamata sellest adekvaatset infot ega vähimatki huvi tulemuste vastu.

Ajafaktor on fundamentaalse tähtsusega MBA programmi valimisel ja selles õppides. Aja olemasolust või puudumisest järeldub otseselt, kui palju kasu programmis osalemisest saab.

- Planeeri ajakava, mis sobib sinu teiste prioriteetidega.

Jäta plaani aega oma pere, sõprade ja puhkuse jaoks.

Tee enesele selgeks, millal oled kõige produktiivsem (hommikul, lõunapausi ajal, õhtul).

Kas sul on õppimiseks sobivat aega (rongis, lennukis, tööreisil).

Planeeri pikemad ajaperioodid, millal saad tegeleda ainult õppimisega (nädal puhkusest, nädalavahetus).

Soovitavalt õpi ära kiirlugemine.

Teata oma eesmärkidest tunnistajate juuresolekul ja premeeri ennast õnnestumise puhul.

Ärijuhtimise magistriõpe on hoolimata oma vormist paljunõudev protsess, mille läbimiseks on vaja teatavaid isiksuseomadusi. Vaja läheb tugevat empaatiavõimet ning sotsiaalsust.

Inimene peab oskama teha iseseisvat tööd ning otsida ja omandada uusi teadmisi. Kasuks tuleb eksperimenteerimisvaim tutvumiseks uute õppemeetoditega.

Kuigi MBA üks peamisi ülesandeid on lisaks teadmiste andmisele arendada õppija oskusi, siis teatavaid oskusi eeldatakse juba programmi astumisel.

Kasuks tuleb hea läbirääkimisoskus ning oskus planeerida oma ajakasutust. Teatav kõne- ja presentatsioonioskus aitavad õppimise algkuudel palju. Lisaks läheb vaja analüütilisust, kriitilisust, loovaid võimeid ja matemaatilisi oskusi.

Peab meeles pidama, et lisaks professionaalsetele oskustele arendab MBA ka iga õppija individuaalseid oskusi.

Kas MBA sobib inimese elustiiliga? Mida arvavad õpingutest perekond ja sõbrad ning tööandja-organisatsioon?

Nii pere kui ka sõbrad peab saama oma liitlasteks. Jagades oma probleeme ja pannes lähedased tehtava töö raskust mõistma saab ?hinnaalandust? kodustest töödest-tegemistest.

Lähedased aitavad samas luua õppimisrutiini ning motiveerivad õpingutega graafikus püsima.

Organisatsioon võib õpinguid toetada mitmel moel. Firma võib anda programmi läbimiseks lisaks vaba aega, toetada õppimist rahaliselt või määrata tuutor juhendamaks tehtavat tööd.

Ajavajadus sõltub valitud õppevormist. Enne õpingute alustamist tasub siiski kindlustada, et tööandja mõistab alustatava tee raskust õppijale ja kasu ettevõttele. Samuti tasub taotleda lisaks vaba aega ja see fikseerida.

Suhtumine organisatsiooni poolt pakutavasse finantsabisse sõltub oluliselt sellest, kas õppimist alustatakse enese või firma initsiatiivil. Kui firma õpingud finantseerib, siis on õppija tegevusvabadus küllaltki piiratud.

Osade elustiiliga selline seotus ei sobi. Mõned tööandjad toetavad õppijat puhkepäevadega, mis võetakse õppija puhkusest.

Sellisel juhul peab analüüsima, kas selline toetus on toetus. Kui tööandja õpinguid finantseerib, peab kokku leppima täpselt selle, mida sponsor oma toetuse eest saab. Nii minimaliseeritakse edasised mõlemapoolsed moraalsed dilemmad.

Nagu mainitud, on oluline ka tööandja moraalne toetus. Ideaalis määratakse keegi õppijast kõrgem juht teda juhendama, et paremini sobitada õpitut organisatsiooni ja et õppijal oleks kontrollitud ligipääs ettevõtte siseinfole.

Vähetähtis ei ole ka julgustamine, edu üle rõõmu jagamine ja nn uute uste avamine õpingute paremaks rakendamiseks.

Kõik eelnev selge, jääb üle valida koolide vahel. Kunagi loodi MBA standard kindlustamaks ühe kaubamärgiga praktilist kõrgemat haridust. Tänaseks on ärijuhtimise magistriõppe kraadi pakkujaid ligi tuhat.

Kui veel aastaid tagasi küsiti tööintervjuul, kas teil on MBA, siis nüüd küsitakse, mis MBA teil on. Seda arvestades peab langetama valiku ka soodsate, kuid tundmatute koolide, ja kallimate, ent tuntud ja tunnustatud koolide vahel.

Ärijuhtimise magistriõppe valik on igal juhul tõsimeelne samm karjääriredelil ja isiklikus arenguplaanis ning otsust ei tohi langetada kergekäeliselt. Ülepeakaela langetatud otsus õpinguid alustada vähendab motivatsiooni ja sidusust ning nõrgendab oluliselt õpingutest saadavat kasu.

Autor: Endrik Randoja

Hetkel kuum