27. oktoober 2000 kell 13:00

Avo Blankini süüdimõistmine tühistati

Riigikohtu kriminaalkolleegium mõistis tänase otsusega õigeks endise Kohtla-Järve linnavolikogu esimehe Avo Blankini, keda süüdistati korduvas riisumises ametiseisundi kuritarvitamise teel. Riigikohus tühistas Kohtla-Järve linnakohtu ja Viru ringkonnakohtu otsused Blankini süüdimõistmises, teatas riigikohtu pressiesindaja.

Süüdistuse kohaselt kuritarvitas Blankin oma ametiseisundit ja omastas tema korralduses olnud Kohtla-Järve linna raha. Olles aastail 1996-1997 linnavolikogu esimees, maksis Blankin iseendale preemiad, millega tekitas linnale varalist kahju 42 600 krooni ulatuses.

Riigikohtu kriminaalkolleegium asus seisukohale, et toetuste, lisatasude või preemiate maksmine linnavolikogu esimehele oleks pidanud toimuma volikogus vastu võetud korra alusel. Kuid asjaolu, et see kord oli kindlaks määramata, ei too automaatselt kaasa kriminaalvastutust. Kolleegium märgib, et volikogu ise kinnitas volikogu esimehele ja kantseleitöötajatele suurema palgafondi kui summeeritud töötasud ette nägid, andes niimoodi eelneva nõusoleku Blankinile vastavate summade saamiseks.

Linnavolikogus ja linnavalitsuses oli aastate jooksul välja kujunenud ebaõige praktika, kus juba palgafondi kinnitamisel nähti ette täiendavad summad toetusteks, lisatasudeks ja preemiateks, ilma et oleks kehtestatud kord nende määramiseks ja väljamaksmiseks.

Hetkel kuum