Raimo Ülavere • 30. oktoober 2000 kell 15:00

Turismiamet kaotatakse, turismialast tegevust hakkab juhtima Turismiagentuur

Homme valitsuses arutlusel oleva seadusemuudatuse eelnõu järgi antakse Turismiameti ülesanded üle Turismiagentuurile, mis luuakse majandusministeeriumi haldusalas oleva Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse struktuuri.

Turismiagentuur hakkab teostama riigipoolset turismialast turundus- ja arendustegevust. Majandusministeeriumi ülesandeks jääks turismialaste õigusaktide ja turismipoliitika väljatöötamine, turismialaste tunnistuste väljaandmine, turismistatistika ja -majanduse analüüs ning prognoos, samuti turismiuuringute korraldamine üldise majanduse analüüsi ja prognoosi osana.

Turismiameti ümberkorraldamisega kaasneb kulu töötajate koondamistasudeks ligikaudu 960 000 krooni. Rahandusministeerium on seisukohal, et Turismiameti ümberkorraldamisega kaasnevad kulud töötajate koondamistasudeks tuleb katta majandusministeeriumile riigieelarves ette nähtud eelarveassigneeringute arvel.

Hetkel kuum