2. november 2000 kell 22:00

Hüvitusfond teenis 52,9 miljonit puhaskasumit

HFi puhaskasum oli seega 52,9 mln krooni võrrelduna eelneva perioodi 34,3 miljoni krooniga, teatas fond.

Üle poole intressitulust sai HF võlakirjainvesteeringutest. Intressikulu oli 29,2 mln krooni, millest suurema osa moodustasid obligatsioonide intressid.

Intressi netotulem oli 67,7 mln krooni, võrrelduna eelmise aasta sama perioodi 89,1 mln krooniga. Vähenenud intressitulu oli põhjustatud intressimäärade langusest ja Hüvitusfondi strateegiast investeerida madalama riskiastmega instrumentidesse.

Kasum kauplemisportfellilt (börsil noteeritud aktsiad ja rahaturufondide osakud) oli 13,8 miljonit krooni, võrrelduna 26,3 miljoni krooniga eelneval perioodil.

Kasumi vähenemine kauplemisportfellilt tulenes eelkõige portfelli mahu vähenemisest võrreldavatel perioodidel.

Kasum investeerimisportfellilt (võlakirjad, mittelikviidsed aktsiad ja osakud) oli 2,3 mln krooni, võrrelduna eelmise aasta sama perioodi 1,3 mln krooni suuruse tuluga.

Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete katteks tehtud eraldised olid 0,9 mln krooni, võrrelduna eelmise aasta sama perioodi 15,6 mln krooniga.

HF ärikasum oli 70,1 mln krooni võrrelduna eelneva perioodi 43,3 mln krooniga.

Tütarettevõtetest saadud kahjum oli 20,3 mln krooni, põhjustatuna peamiselt Werol Tehaste käivitamiskuludest.

HFi varad vähenesid üheksa kuuga 78,4 mln krooni võrra tulenevalt obligatsioonide lunastamisest mahus 116,4 mln krooni.

Fondi omakapital oli 30. septembri seisuga 1,0797 miljardit krooni.

Autor: BNS

Hetkel kuum