3. november 2000 kell 10:02

Hüvitusfond korraldab 20 mln kroonise emissiooni

Hüvitusfond laseb välja järjekordse seeria obligatsioone.

XVII seeria emissiooni maht on 20 miljonit Eesti krooni. Emiteeritakse 200,000 obligatsiooni nominaalväärtusega 100 krooni.

Obligatsioonide esmalevitamine on avalik ja toimub ajavahemikus 6.11.00-17.11.00.

Obligatsioone müüakse emissiooni ajal füüsilistele ja juriidilistele isikutele EVP-de eest. Ühe obligatsiooni hind on 141 EVP-d ja Eesti krooni baasil

100 krooni.

Fond ostab obligatsioonid tagasi 20.11.2002 nominaalväärtusega. Obligatsioonid on nimelised. Obligatsioonide esmalevitamist vahendavad Hansapank,

Eesti Ühispank, Optiva Pank, Eesti Krediidipank ja Preatoni Pank.

Hüvitusfond maksab põhiintressi 7% obligatsiooni nimiväärtusest aastas. Põhiintressile lisandub lisaintress, mille suuruse määrab fondi nõukogu kaks korda aastas tulenevalt võrreldavate finantsinstrumentide tulususest ning fondi majandustulemustest.

Obligatsioonide väärtuspäev on 23.11.2000. Intressitulu makstakse investoritele üks kord aastas 20. novembril. Intressitulu on tulumaksuvaba ja bligatsioonid on järelturul vabalt võõrandatavad.

Hetkel kuum