6. november 2000 kell 22:00

Kas alampalk tuleb ära kaotada?

Pikemas perspektiivis võiks ära kaotada. Täna veel mitte. On palju ettevõtjaid, kes maksvad ametlikult miinimumpalka, ülejäänud palk läheb mustalt. See vähendab tasapisi musta palga osatähtust. Niikaua kui meil seadusetäitmine ei maksa ja tööinspektsioon pole suutnud töölepingute kontrolli toimetada nii nagu vaja, eriti väikeettevõtluses, niikaua on miinimumpalk seal üks regulaator. Vaadates milliste elukutse esindajad saavad väikeettevõtetes miinimumpalka, ajab naerma.

Esialgu on miinimumpalgal mõte. Aga kui maksukohustuse täitmine jm asjad ühiskonnas normaliseeruvad, siis tõepoolest, ei tea, kas tal enam sellist mõtet on.

Kaotamisse suhtun pooldavalt. Väikefirmade puhul nt ei anna see midagi. Kahjuks on situatsioon selline, et on ka töötajaid, kes on nõus töötama kasvõi veerandi alampalga eest (hea küll, nad ei tee ka täiskohaga tööd selle eest). Selge, et keegi ei hakka spetsialistile miinimumpalka pakkuma, aga kvalifitseerimata tööd on siiski palju. Sageli väikeeettevõtjate puhul ka küsimus, kas maksta vähe või panna uksed üldse kinni.

Mu tuttav, suure Lõuna-Eesti tehase direktor, ütles, et neile on miinimumpalga tõstmine löök allapoole vööd. Ei ole mõtet 1600 kr palka koristajale maksta. See on seal regioonis väga suur raha.

Nende inimeste suhtes, kes palgatööd teevad, ma usun, alampalk ei peaks kehtima. Samas peab olema mingi suurus, millest lähtuvalt peab saama määrata sotsiaaltoetusi jne. Alampalga mõistega on seotud mitmed sotsiaaltoetused, sellest lähtuvalt makstakse ka haigushüvitisi, kui inimene ei ole töötanud 6 kuud. Selles kontekstis ta peaks olema.

Puhtalt tööst lähtuvalt ei ole ta vajalik. Sõltub palju ju ka sellest, kes kui palju mingi tööaja jooksul ära teeb ? sama töö võib ära teha ühe tunni jooksul, mõni aga teeb seda 8 tundi.

Meie puhul ei oleks alampalk vajalik. Suurettevõtted, kus on nagunii mingid kokkulepped nt ametiühingutega, ja kes Eesti seadustest kinni peavad ? nende jaoks ma ei näe probleemi, palk kujuneb nõudmise-pakkumise tasakaaluna. Aga kui see riiklikult ära kaotada, mis teevad ettevõtted, kes praegu näitavad miinimumpalka ja maksavad ümbrikupalka maksavad. Need on ka kindlasti väga rõõmsad. Võib-olla ka need ettevõtted, kes maksvadki miinimumpalka, ilma ümbrikupalgata. Selles mõttes on riiklikult kehtestatud miinimumpalk nende töötajatele teatud garantii. Aga selle vastu ma olen, et alampalk kasvab kogu aeg.

Meie seisukohast oleks väga tore kui see ei oleks riiklikult kehtestatud.

Hetkel kuum