Inno Tähismaa • 7. november 2000 kell 17:29

Linn taotleb Tallinna Veele 15 aastaks ainuõigust veega tegeleda

Tallinna linnavalitsus kavatseb homme arutada ning heakskiidu korral volikogule saata otsuse eelnõu, mille järgi AS Tallinna Vesi saaks 15 aastaks ainuõiguse tegutseda vee-ettevõtjana Tallinna ühisveevarustuse ja ?kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonnas, teatas Raepress.

Kuna konkurentsiseadus ning valitsuse ja linna õigusaktid näevad ette konkurssi eri- või ainuõiguste andmiseks, siis korraldas Tallinna hinna- ja konkurentsiamet septembris konkursi Tallinna ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni põhitegevuspiirkonna vee-ettevõtja leidmiseks.

Ainsa pakkumise esitas AS Tallinna Vesi ning pakkumisi hinnanud ajutine komisjon tunnistas pakkumise edukaks. Komisjoni otsuse kohaselt vastas pakkuja AS Tallinna Vesi kvalifitseerimistingimustele ning pakkumine oli kooskõlas pakkumiskutses esitatud tingimustega.

Hetkel kuum