8. november 2000 kell 22:00

Millist infotehnoloogiafirmat valida?

Kui ettevõte on otsustanud sõlmida teenindusleping infotehnoloogiafirmaga, kerkivad küsimused, millist firmat siis ikkagi valida? Firmad, kes ei ole varem selle küsimusega kokku puutunud ei pruugi osata hinnata pakkumiste tugevaid ja nõrku külgi.

On mitmeid tegureid, mida tuleks arvestada, enne kui otsustada mõne infotehnoloogiafirma kasuks.

Mõned näpunäited firmajuhile, mida peaks arvestama enne lepingu sõlmimist.

Eesmärgid.- Enne ühenduse võtmist infotehnoloogiafirmaga peaks enda jaoks selgeks tegema, millist teenust ja mis tasemel tahetakse saada, mida see hõlmab ning kui palju ollakse valmis teenuse eest maksma. Oluline on sellised asjad määratleda enne lepingu sõlmimist, et hiljem ei tekiks vaidlusi teeninduslepingu alla käivates ülesannetes ja töödes.

Teeninduse kiirus.- Firmadel on erinevad tugevad ja nõrgad küljed. Infotehnoloogiafirma valikul on üheks olulisemaks teguriks teenuse kiirus. On täiesti mõistlik nõuda kuni paaritunnist reageerimisaega kiirprobleemidele ning kuni kuuetunnist reageeringut tavaprobleemile. Kui infotehnoloogiaettevõte ei suuda sellist teeninduse kiirust tagada, puudub mõte temaga lepingut sõmida. Tihti ei suuda suured turul tegutsevad infotehnoloogiafirmad vajalikku teeninduse kiirust tagada.

Teenuse kvaliteet.- Kolmas oluline punkt on pakutava teenuse kvaliteet. Kvaliteedi all tuleks mõista probleemide lahendamise kiirust, uute lahenduste väljapakkumist, erinevate probleemidega toimetulemist. Asjalik infotehnoloogiafirma oskab juhtida tähelepanu olulisematele teguritele ettevõtte arvutisüsteemis ning teavitab neist ka ettevõtte juhtkonda ja töötajaid.

Oluline on ka töötajate nõustamine erinevates infotehnoloogia-alastes küsimustes.

Teenuse hind.- Kindlasti ei saa mööda minna ka teenuse hinnast.

Üldjuhul on teenuse hind pöördvõrdelises sõltuvuses reageerimisajaga, mida väiksem on reageerimisaeg, seda suurem on teenuse kuutasu.

Teenuse komplekssus.- Ei ole mõtet palgata infotehnoloogiafirmat, kes suudaks lahendada näiteks vaid pooled teie firma infotehnoloogia-ga seotud probleemidest.

Lepingu sõlmimisel tasub jälgida ka, kas teenindusfirma suudaks vajaduse korral hankida ka uut tarkvara ja riistvara, kui kiiresti ning millise hinnaga. Kui ettevõttel on olemas oma interneti kodulehekülg, on tihtipeale otstarbekas ka kodulehe haldamisteenust küsida samalt firmalt, kes hooldab teie arvutisüsteeme.

Saades kogu lahenduse ühest firmast, võidate kokkuvõttes ajas, rahas ning ka paremas teenuse kvaliteedis.

Teenuse usaldusväärsus.- Outsourcing?u teenusega peab alati kaasas käima konfidentsiaalsuse printsiip, mis ei luba infotehnoloogiafirmale usaldatud informatsiooni kolmandatele isikutele edastada.

Kui peaks ilmnema, et infotehnoloogiafirma on selle punkti vastu eksinud, tuleks teenindusleping lõpetada ning võimaluse korral infotehnoloogiaettevõtet trahvida.

Autor: Mart Kangur

Hetkel kuum