12. november 2000 kell 22:00

Financial Times: ELis on ettevõtluseks parimad tingimused Skandinaavia riikides, näitas 31 teguri võrdlus, millega jälgitakse liikumist Lissaboni tippkohtumisel võetud eesmärgi suunas ? saada 2005. a kõige konkurentsivõimelise majandusega piirkonnaks maailmas.

Euroopa ärikliima suurim nõrkus on Komisjoni raporti järgi aeglane kohanemine muutuste ja uue tehnoloogiaga. Keskmistelt näitajatelt jäädakse USA-le alla, kuid üksikutes riikides on ameeriklastest mööda mindud. Nii edestavad Soome ja Rootsi nii USAd kui ELi patenditaotluste arvult ning erasektori investeeringutelt uurimis- ja arendustegevusse. Rootsis moodustab see 3% SKTst. Rootsis, Austrias ja Saksamaal on kõige rohkem väikeettevõtjaid, kes kasutavad internetti ärilistel eesmärkidel ? üle 30%. Prantsusmaal on samas väikeettevõtetele kõige suuremad bürokraatlikud tõkked samas kui Iirimaa on hädas infrastruktuuriga. Ka on seal enim ettevõtteid, kellel napib tööjõudu ? 20%.

Dagens Industri: 1999. a registreeriti ELis 6147 pettusjuhtu ja kahtlustatavat pettust ELi rahadega, mille koguväärtus ulatub 618 mln eurole, näitab bloki sõltumatu järelevalveorgani OLAF raport. Numbris ei kajastu alkoholi ja sigarettide salakaubavedu, mis tagasihoidliku hinnangu järgi tähendaks 1,5 mld eurot saamata tollitulusid.

?Registreeritud pettuste hulk kasvas läinud aastal,? ütles Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Michaele Schreyer, ?kuid see näitab kontrolli paranemist.?

Enim rikkumisi on põllumajandustoetuste osas, järgnevad käibe- ja tollimaksupettused.

Dagens Industri: Euroopa Komisjon taotleb Maailma Kaubandusorganisatsioonilt WTO luba trahvitollide sisseseadmiseks USA kaupadele, kuna Washington pole täitnud WTO ettekirjutust ning lõpetanud ekspordiettevõtete subsideerimist. Kokku tähendab see firmadele aastas maksukärpeid 4 miljardi dollari ulatuses. Kui tüli ei lahene, ähvardab EL tuleva aasta veebruarist trahvid kehtestada.

Hetkel kuum