12. november 2000 kell 22:00

Kas riigieelarve mahtu tuleb suurendada?

Mitmed probleemid on jäänud õhku. Juttu on olnud töötasudest päästeteenistuses, probleemne on olnud kiirabi finantseerimine, kohalikud vallateed, nende korrashoiuks ja investeeringuteks mõeldud raha on täna õhus. Mõõdukate poolt on jutuks olnud koolitoidu programmi käivitamine. Ma ei maini ühtegi koolikatust, küsimus on tervikvaldkondades.

Kust seda raha saada, diskussioon käib. Eelkõige puudutab see varade kasutamisega seotud tulusid. Maksupositsioonides puudutab see kõige rohkem aktsiise kõikides selle alajaotustes. Võrreldes nende puhul prognoosi selle aasta tegelike laekumistega ja käivetega ? seal võib näha teatavat lõtku, mis võib anda saldo mõttes positiivse tulemuse järgmisel aastal.

Ütleme nii, et häda ja vajadus ajavad eelarvet suurendama. Näeme ruumi eeskätt prognoosides möödapanekus ühelt poolt ja teiselt poolt maksude, eeskätt tubakaaktsiisi, paremas korjamises. Tubakaaktsiisi on planeeritud vähem, kui eelmisel aastal koguti. Ka sisemise kokkuhoiu arvel, nagu tulemusjuhtimise tasu 100 miljonit. Seda me ei pea põhjendatuks praeguse vähese rahatagavara juures.

Hädapäraseid kulutusi on tõesti, eriti investeeringute osas. Alates näiteks Pärnu haiglast, mis seisab poolteist aastat. Eeskätt regionaalsete investeeringute peale oleks vaja raha. Põllumeestega allkirjastatud toetuste kokkulepe tuleb täita.

Rahandusministeerium on järgmise aasta riigieelarve tulude prognoosi koostamisel üritanud olla suhteliselt konservatiivne ning loomulikult ei ole lähtutud kõige optimistlikumast võimalikust stsenaariumist. Samas on arusaadav, et iga parlamendisaadik soovib riigi võimalusi erinevate valdkondade toetamiseks näha läbi palju roosamate prillide ning olla esimene hea uudise tooja rahvale.

Ei ole välistatud, et esmaspäevases koalitsiooninõukogus otsustatakse riigi järgmise aasta tulusid suurendada, kuid see ei saa toimuda prognoosidesse õhu pumpamisega, aluseks peavad olema konkreetsed tulusid mõjutavad otsused. Näiteks on pärast riigieelarve projekti riigikogule saatmist langetatud alampalga tõstmise otsus, mis suurendab trahvide laekumisi. Ei ole ka välistatud otsus nõuda riigi osalusega ettevõtetelt kõrgemaid dividende.

Ainus majanduslikult põhjendatud lihtsalt prognoosi suurendamine võiks puudutada ettevõtte tulumaksu laekumist, kuna viimaste kuude jooksul on täpsustunud andmed ettevõtete majandustulemuste kohta. Ent siin saab juttu olla siiski vaid kümnetest, mitte sadadest miljonitest.

Hetkel kuum