13. november 2000 kell 22:00

Kas Eesti vajab kodumaist töötlevat tööstust?

Eesti ühiskond ei saa seda kuidagi mõjutada, kas siin toodetakse laiatarbekaupu või ei. Selle määrab kaupade konkurentsivõime ja kasutada oleva turu suurus. Eestis toodetud ja väljatöötatud kaupadel võib olla konkurentsieelis võrreldes imporditutega. Võimalik ühinemine Euroopa Liiduga peaks vähendama illegaalse ja kollase impordi osatähtsust ja andma uusi võimalusi just koduturul. 1,4 miljoni inimese varustamine imporditud tarbekaupadega ei ole kaasajal probleem. Siis aga peaks Eesti ühiskond loobuma turumajanduse põhimõtetest.

Omada kodumaist tööstust on Eestile eluliselt vajalik. Vaatamata transiidi, turismi, geenitehnoloogia, IT ja muu taolise vaieldamatule tähtsusele, ei suuda need valdkonnad lähitulevikus tagada vajalikku tööhõivet ega eksporditulusid. Võtmeküsimus on siinjuures kodumaise tööstuse globaalne konkurentsivõime ning meie koht ülemaailmses tööjaotuses. Mida kõrgem on meie positsioon väärtuste loomise ahelas, seda suuremaid hüvesid saame nautida.

Eesti ei vaja töötlevat tööstust juhul, kui maksumaksjad on valmis maksukoormuse oluliseks kasvuks.

Minu jaoks tähendab kodumaise tööstuse olemasolu rahvuslikku uhkust ning edukust. Kvaliteetsete toodete tarbimine Eestis annab igale inimesele märku sellest, et suudame ka ise häid asju välja mõelda ning valmistada. Eesti kaupade müümine välismaal on üks headest võimalustest riigi tutvustamiseks ning oma koha parandamiseks riikidevahelise võistluse edetabelis. Oleksin väga uhke Eesti üle, kui tal oleks eduka tööstusriigi imago, kus antakse kvaliteetset, kõrgtehnoloogilist ning teadusmahukat toodangut.

Hetkel kuum