14. november 2000 kell 22:00

Kuidas mõjutab Eesti võimalik liitumine Euroopa Liiduga siinseid mööblitööstusi?

Küsimus ei ole ohtudes, vaid selles, kui palju euronõudmiste täitmine maksma läheb ja kas ettevõtted on suutelised neid kulusid kandma. Selge on see, et Euroopa töökeskkonnaalaste seaduste nõuete täitmine on kulukas, kuid paratamatu. Kvaliteedinõuded ? toote kvaliteet, tööjõu kvaliteet, firma kui terviku vastavus ISO-le. Ja need ei ole kindlasti ainukesed valdkonnad, mis nõuavad ettevõtjalt lisainvesteeringuid. Milliseid ja kui palju ? vaat see on küsimus, millele Eesti riigis täna ei oska ilmselt keegi vastata. Aga selle küsimuse peaks iga firma omanik püstitama, et ei oldaks ootamatuse ees, kui kell lööb.

Tekkivad probleemid ei puuduta mööblitööstust rohkem kui kogu Eesti tööstust tervikuna. Kuna tööstuse paragrahv on Brüsselis võidujooksu tingimustes teiste kandidaatriikidega Eestil juba suletud, siis oleks otstarbekam küsida neilt, kes tööstussektori osas läbirääkimisi pidasid. Tööstuse esindajatega ei ole läbirääkimiste käigus palju nõu peetud. Pole ka analüüsitud, mis läheb maksma ELis kehtivate keskkonnaohutus- ja elektriohutusseaduste rakendamine Eestis.

Nende seaduste rakendamine võib käia paljudele üle jõu, mõnedel aga peatab investeeringud tehnoloogiasse ja tootearendusse. Kokkuvõttes on see Eesti tööstuse konkurentsivõime ja suutlikkuse küsimus.

Tootmise poolelt tekivad probleemid töökeskkonna nõuetega. Eestis on paljud puidu- ja ka mööblitööstused tehtud vanadesse lautadesse ja neil tekivad probleemid näiteks tuleohutusega. Mis puudutab toorainet, siis mööblitööstuse materjalidest tuuakse üle 90 protsendi Eestisse sisse, nii et see ei ole probleem.

Eesti tööstustes napib investeeringuteks raha. Ka tarbijakaitse ei nõua, et mööbel oleks katsetatud ja omaks sertifikaati. Kes seda siiski teevad, nendel tuleb rohkem raha kulutada. Thulemal on esimese Eesti kapitalil ettevõttena ISO 9001 sertifikaat. Oleme seadnud eesmärgiks saada aastaks 2003 ka keskkonnasertifikaat. Juba praegu ekspordime kuni viiendiku toodangust, millest poole ELi.

Hetkel kuum