Ervin Soon • 15. november 2000 kell 11:26

Ametiühingute keskliit koostas töötute kindlustuse põhimõtted

Eilsel ametiühingute keskliidu juhatuse koosolekul vaadati läbi töötuskindlustuse põhimõtted, mis pärast keskliidu nõukogu kinnitust tahetakse lülitada valmivasse töötuskindlustuse seaduse eelnõusse.

Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) sotsiaalsekretäri Harri Taliga sõnul praegu valmivas seaduseelnõus kõiki ametiühingutes arutlusel olnud töötuskindlustuse põhimõtteid ei ole. Homme kavatseb ametiühingute keskliit arutada neid küsimusi sotsiaalministeeriumis. Kahe nädala pärast kokku tulev EAKL nõukogu peab otsustama nimetatud põhimõtete kinnitamise.

EAKLi juhatus kiitis heaks töötuskindlustuse põhimõtetena, et hüvitise suurus peab arvestama vähemalt Euroopa sotsiaalkindlustuse koodeksi miinimumnõudeid, mille järgi ei tohi kindlustushüvitis olla väiksem kui 45% palgast ja seda tuleb maksta igakuiselt poole aasta jooksul. Praegust töötu abiraha hakataks põhimõtete kohaselt maksma 90 päeva jooksul pärast kindlustushüvitise saamist ja riiklik abiraha peaks olema pool minimaalpalgast.

Osalist kindlustusraha peab EAKLi põhimõtete kohaselt saama ka nn sundpuhkusel viibija, kindlustusmakseid tuleb teha õigeaegselt ka tööandja pankroti raugemise korral ning riik peaks pankrotipuhkudeks rahastama tagatisfondi. Kollektiivse koondamise korral tuleb väljamakse teha töölepingu lõpetamise päeval.

Töötuskindlustuse fondi peavad EAKL arvates rahastama tööandjad, töötajad ja riik (kelle proportsioone ei ole sätestatud). Taliga arvates riigi töötu abirahaks kulutatav summa oluliselt ei kasva ning eelnimetatud põhimõtted on mõeldud abirahasüsteemi korrastamiseks vastavalt rahvusvahelistele normidele. ?Näiteks väheneks uue süsteemiga praeguse eluaseme- ja toimetulekutoetuse taotlemine lisaks töötu abirahale,? ütles Taliga.

Hetkel kuum