19. november 2000 kell 22:00

Tarkvara rentimist või ostmist tuleb kaaluda

IT-teenuse kasutamine peab olema kasulikum kui tarkvara ostmine. Soodsaima alternatiivi valimiseks tuleb ärijuhil ette näha väljaminekute (rahavoogude) mustrid ning arvutada oodatavate kulude nüüdisväärtus.

Tarkvara ostmisel tuleks arvesse võtta, et tarkvaralitsentside kulud on pöördumatud. Miljoni krooni eest soetanud raamatupidamisprogrammist ei ole tegutseval firmal võimalik loobuda litsentside edasi- ega tagasimüümise teel. Kui vana tööpingi või arvuti eest on võimalik saada raha, siis pruugitud tarkvara pole kellelegi vaja.

Infosüsteemi ostmisel ollakse teadlik arendustasude olemasolust, kuid nende rahalist mõju sageli ei arvestata. Siiski, ostuga seotud rahavoogude prognoosimisel tuleb arendustasude nüüdisväärtus liita litsentside alghinnale.

Programmiversioonide asendamine on tellija jaoks enam-vähem kohustuslik, sellest saadav lisakasu aga küsitav. Uuendamisel võivad ilmneda tellija jaoks ootamatud väljaminekud, näiteks võimsamale riistvarale. Arvesse tuleks võtta ka ajakulu, mis uute versioonide installeerimisega ning kasutajate lisakoolitusega kaasneb.

Tõnu Sepp, äriklientide osakonnajuhataja Eesti Ühispangast, toob esile veel kaks olulist aspekti IT ostu rahavoogude kavandamisel:

- tarkvara muudetavus vastavalt vajadusele. Olukorras, kus ettevõtte soovib ajutiselt vähendada arvutitöökohtade arvu, pole võimalik samas tempos vähendada käigusoleva tarkvara mahtu ? seda saab ainult suurendada.

väljaminekute mitteoptimaalsus. On tõenäoline, et IT rakenduse võimalused võetakse aja jooksul täies mahus kasutusse, kuid tarkvara kasutamise esimestel perioodidel jäävad paljud funktsioonid ja võimalused rakendamata. Seega omatakse rohkem arvutusvõimsust, kui tarbida jõutakse.

Tarkvara rentimine muudel sarnastel tingimustel tundub esmapilgul kasulikumana kui litsentside ostmine. Siin on selgelt piiritletavad ja hästi ennustatavad rahavood. Programmide kasutamise teenust saab skaleerida nii üles- kui ka allapoole. Rakendusest (teenusest) loobumine, ilma olulist rahalist kahju kannatamata, on samuti võimalik. Rentimise kasuks otsustamisel võib aga oht peituda rendimaksete suuruses. Te ei liisiks autot intressiga 50 aastas. ASP-firma (Application Service Provider) teenuste puhul võib rendimakse olla põhjendamatult kõrge marginaaliga; selle väljaselgitamine eeldab tasuvusanalüüsi, kus teenuse ostmist võrreldakse sama funktsionaalsusega tarkvara litsentside ostmisega.

Programmide või ASP teenuse ostu otsustamiseks tuleb prognoositavad väljaminekud ?tuua tagasi? otsustamise hetkele, arvestades raha ajaväärtust (seda nimetatakse diskonteerimiseks). Mida kaugemal on prognoositav väljaminek, seda madalam on selle tänane väärtus. Nüüdisväärtuste rehkendamiseks on MS Excelis mitmeid funktsioone. Mugavam on kasutada mõnda e-finantsnõunikku internetis.

Autor: Armin Laidre

Hetkel kuum