20. november 2000 kell 22:00

Auto äravedamise maksimumhinnaks 400 krooni

Ühtlasi sätestab valitsus uue määrusega, kui palju võib maksta ööpäev tasulises parklas ning määratleb täpse tasumise korra. Samuti kohustab uus määrus auto äravedamisel tõendama selle omaniku süüd ja rikkumise fakti. Selle puudumisel tuleb auto tagastada ja omanik äravedamise ning hoidmise kulusid hüvitama ei pea.

Haldusõigusrikkumiste seadustiku kohaselt hüvitab mootorsõiduki juht, omanik või valdaja mootorsõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulud valitsuse kehtestatud korras ja määrades.

Täna kavatseb valitsus kinnitada uue senisest täpsemalt reguleeritud korra, mille alusel võib sõidukeid teisaldada, ja mis kirjeldab, kuidas ning millises ulatuses võib selle eest tasu sisse nõuda.

Uue korra kohaselt maksab mootorsõiduki, mille registrimass ei ületa 3500 kilogrammi või millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta, hoiukohta toimetamine 400 krooni. Mootorsõiduki, mille registrimass on üle 3500 kilo või millel peale juhikoha on rohkem kui kaheksa istekohta, hoiukohta toimetamine maksab 650 krooni. Väljastpoolt asulat ja enam kui 20 kilomeetri kauguselt maksab sõiduki toimetamine hoiukohta 2000 krooni.

Sõiduauto hoidmine tasulises parklas tohib uue määruse järgi maksta kuni 40 krooni ööpäev, 3500 kilost suuremate autode ja kaubikute hoidmise eest tohib küsida kuni 50 krooni ööpäeva eest. Mootorsõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise eest tasub selle tellinud asutus sõiduki ümberpaigutanud ja seda hoidnud ettevõtjale. Sõiduki juht, omanik või valdaja esindaja hüvitab nimetatud kulu tellijale.

Mootorsõiduki lähimasse valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamisest teatab tellija viivitamata politsei korrapidamistalitusele. Tellijale teada olevale ümberpaigutatud ja hoiule antud sõiduki omanikule või valdajale saadetakse ühe tööpäeva jooksul teatis, milles on kirjas sõiduki hoiukohta või politseiasutusse toimetamise põhjus, aeg ja koht; sõiduki asukoht, sõiduki hoidja kontaktandmed; sõiduki hoiukohta toimetanud isiku nimi ja kontaktandmed; sõiduki ümberpaigutamise eest tellijale tasumisele kuuluv summa ja sõiduki hoidmise eest tellijale tasumisele kuuluv summa; sõiduki ümberpaigutamise ja hoidmise eest tasumiseks vajalikud tellija pangarekvisiidid.

Kui mootorsõiduki omanik tasub tellijalt saadud teatise alusel sõiduki ümberpaigutamise ja hoidmise eest ning esitab maksekorralduse, peab mootorsõiduki hoidja selle viivitamatult üle andma omanikule.

Kui mootorsõiduki omanik vaidlustab äraveo või hoidmise ja esitab tellijale kirjaliku pretensiooni või kaebuse, peab sõiduki viivitamatult omanikule tagastama, seisab määruse eelnõus. Ühtlasi vabaneb mootorsõiduki juht, omanik või valdaja äraveo kulutuste hüvitamisest, kui tema tegevuses puudus või ei tõendatud õiguserikkumist.

Autor: BNS

Hetkel kuum