Inno Tähismaa • 20. november 2000 kell 15:23

Justiitsminister algatas distsiplinaarmenetluse kohtuniku suhtes

Justiitsminister Märt Rask algatas täna distsiplinaarmenetluse Tallinna linnakohtu kohtunik Jüri Mesipuu suhtes kohtumenetluse eeskirjade rikkumise eest kohtuasja lahendamisel ja õigusemõistmise autoriteeti riivava üleastumise eest, teatas justiitsministeeriumi esindaja.

Vastavad materjalid edastas minister arutamiseks riigikohtu distsiplinaarkomisjonile.

Distsiplinaarmenetluse algatamiseks koostatud käskkirja alla kirjutades nentis minister Rask: 'Kaks ja pool aastat hagi esitamisest kuni esimese sisulise kohtulahendini ei ole mitte mõistlik, vaid pikk aeg. Tulenevalt seadusest tagatakse hagi taotluse esitamisele järgneval päeval, mitte 3-4 kuu pärast. Otsuse selle kohta, kas kohtunik Mesipuu rikkus seadust ja kahjustas kohtu autoriteeti, langetab riigikohus.'

Hetkel kuum