Inno Tähismaa • 27. november 2000 kell 12:29

Valitsus likvideerib keskäriregistri

Valitsuse liikmed kavatsevad homsel istungil kiita heaks määruse, millega likvideeritakse riiklik keskäriregister.

Seletuskirja järgi kaob 1. jaanuarist 2001 vajadus iseseisva keskäriregistri järele, sest valitsuse määrusega viiakse selleks ajaks riikliku keskäriregistri volitatud töötleja Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskus (ettevõtteregister) rahandusministeeriumi valitsemisalast justiitsministeeriumi valitsemisalasse.

Määruse eelnõu kohaselt nimetatakse Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskus ümber Justiitsministeeriumi Registrikeskuseks. Riikliku keskäriregistri volitatud töötleja varalised õigused ja kohustused loetakse 1. jaanuarist 2001 üle läinuks Justiitsministeeriumi Registrikeskusele ning riikliku keskäriregistri andmed loetakse edaspidi vastavalt äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri osaks. Seletuskirja kohaselt määruse eelnõu vastuvõtmine riigieelarvelisi kulutusi ei nõua.

Hetkel kuum