29. november 2000 kell 11:38

Tartumaa haldusreformi aluseks on põhjalik uuring

Tartumaa on ainus maavalitsus, mis tellis enne haldusreformi omapoolsete ettepanekute tegemist põhjaliku uuringu: juhtimiskonsultatsioonifirma PW Partners küsitles Tartumaa omavalitsusi ja analüüsis andmeid kokku 2,5 kuud.

PW Partnersi konsultant Elmo Puidet ütles tänasel Tartumaa omavalitsuste päeval, et uurimistöö põhieesmärk oli selgitada välja tulubaasi võimalik suurenemine ja investeeringud elukvaliteedi parandamiseks.

Puidak tõi välja uurimistöö põhijäreldused. Vallateenuste tarbijail on erinevad soovid ja seega tuleb leida erinevad lahendused. Vallavalitsuste kaugus pole elanikele oluline, tähtsam on ligipääsetavus ehk teede olukord ja transpordi korraldamine. Omavalitsuste ühinedes tekib mahuliselt suurem eelarve, mis võimaldab teostada kiiremini suuri projekte. Riigi seisukohast on suuremad omavalitsused kasumlikumad.

Suuremate omavalitsuste plussina nimetas Puidak suuremat eelarvet, võimalust palgata parimaid ajusid, ametnike arvu vähenemist ja teenuste paremat logistikat.

Suuremate omavalitsuste miinustena nimetas Puidak otsustamise aeglustumist, võimu politiseerumist, vallakeskuse kaugenemist. 'Kuna eelarvesummad suurenevad, suureneb ka korruptsioonioht,' hoiatas Puidak.

Hetkel kuum