1. detsember 2000 kell 8:07

Esialgsetel andmetel on 87,38 protsenti riigieelarvest täidetud

2000. aasta riigieelarvesse on esialgsetel andmetel novembri lõpuks laekunud 24,9 miljardit krooni ehk riigieelarvest on täidetud 87,38 protsenti, teatas Rahandusministeerium.

Novembris laekus eelarvesse 2,5 mld krooni ehk 8,81 protsenti

planeeritud tuludest.

Eelarve kulusid on üheteistkümne kuuga finantseeritud 25,2 mld krooni ehk 88,42% ulatuses, sellest novembrist 2,4 mld krooni ehk 8,25%.

Esialgsetel andmetel, üheteistkümne kuu kokkuvõttes, ületavad kulud veel tulusid 297 miljoni krooniga. Novembris ületasid aga tulud kulusid 158 miljoni krooniga.

Riigi rahaliste vahendite jääk moodustas 30. novembri seisuga 2,918

miljardit krooni, sellest välisaktivatesse oli paigutatud 1,515 miljardit krooni ning kodumaistesse aktivatesse oli paigutatud 1,403 miljardit krooni.

2000. aasta riigieelarve maht on 28,531 miljardit krooni.

Esmakordselt moodustavad riikliku pensionikindlustuse ja riikliku

ravikindlustuse tulud ja kulud, mida siiani on käsitletud eraldi, osa

riigieelarvest.

Hetkel kuum