3. detsember 2000 kell 22:00

Hüvitusfond (HF) lunastab avaliku X-seeria emissiooni obligatsioonid 10. detsembril, mil EVKs registreeritud investori arveldusarvele kantakse tema omandis olevate obligatsioonide nimiväärtuste summa ja saadaolev intress.

X-seeria obligatsiooniomanikele maksab HF lunastamissummadena välja 59,5 mln krooni ning intressituluna 4,3 mln krooni. Lunastamissumma makstakse investoritele, kes on EVK andmetel obligatsiooniomanikud 10. detsembri hommikuse seisuga.

Põhiintressi maksab Hüvitusfond X-seeria obligatsiooniomanikele 7,246% ehk 7,246 krooni iga obligatsiooni kohta. X-seeria obligatsiooniomanikele väljamakstava intressimäära aluseks on pankadevahelise rahaturu 3 kuu Talibor, millele lisandub 1,5% fikseeritud intressimäär. Talibor fikseeritakse HFi poolt neli korda aastas iga kvartali lõpus. 1999. aasta IV kv arvestusliku 21. päeva eest makstakse 6,63% intresstulu. 2000. aasta I kv eest 6,83%, II kv eest 7,27% ja III eest 7,55%. IV kvarvestuslikule 69 päevale laieneb III kv kinnitatud 7,55%. Intressitulu makstakse investoritele, kes on EVK väärtpaberiregistri andmetel obligatsiooni omanikud 8. detsembri päevalõpu seisuga. ÄP

Reedest kehtivad LHV Directis aktiivsetele kauplejatele madalamad tehingutasud, aktsiatehingu hind algab 99 kroonist.

LHV partneri Rain Lõhmuse sõnul on aktsiatehingu hinnad seda madalamad, mida aktiivsemalt kaubeldakse. ?Kui tehingute arv kalendrikuus on 20 või enam, on soodustus 50 krooni tehingult. Kui tehingute arv kalendrikuus ulatub üle 40, on soodustus 100 krooni,? sõnas Lõhmus. Jooksval kalendrikuul sooritab

klient tehingud normaalhinnaga. Soodustuse maksab LHV Direct kliendi investeerimiskontole järgmise kuu esimese nädala jooksul. ÄP Online

Läti maiustusetootja Staburadze ostis 73,2% Laima omaniku NTBDC L aktsiad 8 miljoni dollari eest, ütles Staburadze esindaja Ineta Rudzite.

Staburadze avaldas ostuhinna pärast seda, kui Läti Väärtpaberikomisjon otsustas, et Staburadzet tuleb informatsiooni varjamise eest karistada ning nõuda andmete kohest avaldamist. Väärtpaberiseadus näeb info vajamise eest ette 2500 lati suuruse trahvi. BNS

Hetkel kuum