Sulev Oll • 5. detsember 2000 kell 7:38

Haldusjuhtimise Instituut ja Rahvusraamatukogu sõlmivad koostöölepingu

Eesti Haldusjuhtimise Instituudi (EHI) ja Eesti Rahvusraamatukogu poolt kolmapäeval, 6. detsembril sõlmitav koostööleping avab tee kahe asutuse käsutuses oleva teabe paremaks vahetamiseks ning töötajate täienduskoolituse korraldamiseks.

Lepingule Eesti Rahvusraamatukogu kuppelsaalis kirjutavad alla EHI direktor Ülle Purga ja Rahvusraamatukogu peadirektor Tiiu Valm.

EHI direktori Ülle Purga sõnul on koostöölepingu eesmärk vahendada Eesti Rahvusraamatukogu ja EHI käsutuses olevat informatsiooni ning korraldada Eesti Rahvusraamatukogu töötajate koolitust EHI korraldatavatel täienduskoolitustel.

Lepingu kohaselt osutab Eesti Rahvusraamatukogu EHI-le kaasabi õppe- ja loengumaterjalide ettevalmistamisel ning koolitusürituste korraldamisel, võimaldades muuhulgas kasutada oma ruume. EHI omakorda osutab Eesti Rahvusraamatukogu töötajaile koolitusteenuseid vastavalt oma õppekavadele ja programmidele, andes Rahvusraamatukogu töötajatele soodustusi EHI poolt korraldatavail ja läbiviidavail koolitustel.

Koostööleping jõustub allakirjutamise kuupäevast ja kehtib kuni 31. detsembrini 2001. a.

Hetkel kuum