5. detsember 2000 kell 22:00

Padar küsib poodidele pool aastat ajapikendust

Kui valitsus seda ettepanekut aktsepteerib, saavad maapoed nõuetega vastavusse viimiseks pool aastat ajapikendust.

Minister Padar selgitas, et Euroopa Liidu kandidaatriik Eesti on võtnud kohustuse hakata jälgima 2. novembril 1999 valitsuse kinnitatud toiduhügieeni üldeeskirja.

Padar rõhutas, et rahva tervise huvides tulnuks eurodirektiiviga kooskõlas olevad hügieeninõuded kehtestada ka juhul, kui meil poleks kohustust viia oma õigusaktid vastavusse ELi õigusaktidega.

Tervisekaitseinspektsiooni andmetele tuginedes teatas Padar, et selle aasta 1. novembriks vastas kehtestatud nõuetele täielikult 505 maal asuvat toidukauplust (32,7%), toiduohutuse seisukohalt probleemseid maakauplusi oli 15, kus puudusid võimalused hügieeniliseks kätepesuks.

Padar kinnitas, et eeskirja nõudeid pole kavas muuta. Kui valitsus peaks ka tähtaja pikendamisega nõustuma, jääb see viimaseks järeleandmiseks. ?Teist edasilükkamist enam ei tule. Rahva tervisega mängida ei saa,? ütles põllumajandusminister eile riigikogus.

Põllumajandusminister selgitas, et järelevalveametnik teeb õiguserikkumise korral ettekirjutuse, milles juhib tähelepanu vajakajäämistele ja nõuab avastatud puuduste kõrvaldamist.

Ühtlasi kohustab ta ettevõtjat tegema nõuete täitmise saavutamiseks vajalikke toiminguid ning määratleb nendeks toiminguteks mõlemale poolele üheaegselt vastuvõetavad täitmise tähtajad.

Ettekirjutused ei eelda nõuetele mittevastavate ettevõtete sulgemist. Ettevõtte tegevuse peatab järelevalveametnik vaid juhul, kui neis ilmnevad inimese tervisele ohtlikud asjaolud ? näiteks pole võimalik käsi pesta või müüakse saastunud toiduaineid.

Autor: ÄP Online

Hetkel kuum