Kaivo Kopli • 6. detsember 2000 kell 22:00

Optiva tühistab aktsiaid

Optiva Pank kandis novembri lõpus omakapitalist maha 85,5 miljonit krooni, mille tulemusena on 11 kuu lõpptulemuseks 77,1 miljoni krooni suurune kahjum. Maha kirjutati Forekspanga ja Investeerimispanga ühinemisest jäänud goodwill.

?Goodwill tekkis ettevõtte ühinemisel. Me plaanisime seda amortiseerida pikema aja jooksul,? selgitas Optiva Panga juhatuse esimees Härmo Värk. Ta tunnistas, et kogu bilansis püsinud goodwill?i mahakandmine oli Soome omaniku soov. ?Selle bilansis hoidmine ei ole seoses omanike vahetusega enam otstarbekas,? ütles Värk, kelle pank kuulub alates juunist Soome Sampo-Leonia kindlustus-panganduskontsernile ning hakkab uuest aastast kandma Sampo Panga nime.

Goodwill on ettevõtte bilansis kirjas mittemateriaalse varana, tekkides varade soetamisel makstud ülekursist. Kui firma ostab vara selle raamatupidamislikust väärtusest kallimalt, siis goodwill on ostuhinna ja raamatupidamisliku väärtuse vahe.

Optival tekkis see 1998. aastal Investeerimis- ja Forekspanga ühinemisel 138,7 miljoni krooni suurusena, sest Investeerimispanga netoaktivate väärtus oli madalam soetushinnast. Amortiseerimiseks kulus Optival aastas umbes 28 miljonit krooni. Käesoleva aasta kümne kuuga oli goodwill?i amortisatsioon 23,1 miljonit krooni. Panga nõukogu otsuse kohaselt kanti novembri lõpu seisuga maha ka kogu ülejäänud summa, mille tulemusena osutus 11 kuu goodwill?i kulumiks 108,6 miljonit krooni.

Pärast goodwill?i mahakirjutamist on tekkinud olukord, kus panga omakapital on oluliselt väiksem kui aktsiakapital. Seetõttu vähendatakse viimast omakapitali tasemele. ?See toimub lihtsustatud vähendamise korras aktsiate tühistamise teel,? ütles Värk, kelle sõnul kutsutakse otsuse langetamiseks kokku üldkoosolek. ?Aktsionäridele ei too aktsiate arvu vähendamine kaasa nende vara väärtuse muutust,? kinnitas Värk.

Asjatundjate hinnangul vähendab aktivate mahakandmine kasumit ehk viib Optiva puhul kahjumisse, mistõttu on tõenäoline aktsia hinna langus. Ent aktsiate tühistamine aktsionäride vara enam ei kahanda ? aktsiaid jääb küll vähem järele, kuid nende hind tõuseb, aktsionäride proportsioonid säilivad. Tegemist on negatiivse fondiemissiooniga.

Goodwill?i mahakandmisel kujunes Optiva aktsiakapitaliks 412 miljonit ja omakapitaliks 323 miljonit krooni. Pärast osa aktsiate tühistamist on mõlemad 240 miljonit krooni.

Parajasti on jõus Optiva suuromaniku Sampo Insurance?i fikseeritud hinnaga pakkumine aktsionäridele, mis on aga edenenud visalt. Kui augusti lõpus oli Optival ligi 700 aktsionäri, siis oktoobri lõpus oli neid endiselt 626, kes omasid kokku 6,7% Optiva aktsiatest. Novembris ei andnud Tallinna börsi noteerimiskomisjon luba Optiva börsilt lahkumiseks, sest liialt palju oli veel väikeaktsionäre, kelle informeeritust ja huve Optiva noteerimise lõpetamine oluliselt kahjustaks. Börsireglemendi kohaselt ei saa teha uut ülevõtmispakkumist enne aasta möödumist, nii et kehtima jääb pakkumine 7,8 krooni aktsia eest.

Kuna aga pank lõpetab nüüd aasta kahjumiga, peaks väikeaktsionäridel olema kasulikum aktsiad ära müüa, sest dividende pole loota.

Hetkel kuum