10. detsember 2000 kell 22:00

2002. aastast täiesti uus telefoninumbrite süsteem

Kinnitatud määrus peab teede- ja sideministeeriumi teatel looma paremad võimalused konkurentsi tekkeks telefonifirmade vahel.

Määrus võimaldab juba lähiajal alustada uutele telefonifirmadele uute mittegeograafiliste telefoninumbrite väljastamist.

Üleminekul mittegeograafilistele seitsmekohalistele telefoninumbritele kaovad seni Eesti erinevatele piirkondadele kehtivad suunakoodid.

Üleminekul uutele numbritele rakendatakse maksimaalselt võimalust säilitada täna kehtivad telefoninumbrid. Näiteks Tartu number (07) 444 XXX muutub mittegeograafiliseks numbriks 7444 XXX.

Uus numeratsiooniplaan lisab oluliselt numbriressurssi, mis praegu on teede- ja sideministeeriumi meelest ebaratsionaalselt kasutatud. Geograafiliste numbrite ressurss ammenduks lähemas tulevikus, märkis ministeerium.

Muudatused olid ministeeriumi teatel vajalikud, kuna uute telekommunikatsioonivõrgu operaatorite poolt on nõudlus numbritele ühes või teises geograafilises piirkonnas suurem kui oli planeeritud Eesti senises numeratsiooniplaanis.

Uued numeratsioonialad ei diskrimineeri uusi operaatoreid ning võtavad arvesse operaatorite soovi reserveerida ja kasutada kindla geograafilise piirkonnaga mitte seotud numbreid.

Tänu kiiresti arenevale telekommunikatsioonitehnoloogiale soovivad telekommunikatsioonivõrgu operaatorid ja -teenuse osutajad pakkuda uut liiki teenuseid. Näiteks soovivad telekommunikatsiooniteenuse osutajad sideametilt mittegeograafilisi numbreid internetitelefoni teenuse osutamiseks.

Määruse muutmise põhjuseks oli ka vajadus luua võimalused tarbija numbri säilitamisele telekommunikatsioonivõrgu operaatori või elukoha vahetamisel alates 1. jaanuarist 2004.

Autor: BNS

Hetkel kuum