Madli Zobel • 11. detsember 2000 kell 16:00

Politsei ja ARK ühendavad andmebaasid

Politseipeadirektor Harry Tuul ja Riikliku Autoregistrikeskuse peadirektor Eero Till kirjutavad homme alla ühisele tegevuskavale, mis parandab oluliselt kahe ametkonna vahelist andmevahetust ja muu hulgas lihtsustab inimestele juhilubadega seotud asjaajamist, teatas politsei pressiesindaja.

Tegevuskavaga nähakse ette meetmed, milliste rakendumisel oluliselt paraneb näiteks liiklusjärelevalvet teostavate politseipatrullide poolt andmete kontrollimise kiirus, samuti vähenevad võimalused teostada ebaseaduslikke toiminguid sõidukite registreerimisel ning juhilubade väljastamisel.

Peamiselt ARK ja politsei andmebaaside omavahelise ühendamise infoteholoogilisi detaile täpsustava tegevuskava eesmärgiks on parandada andmevahetust sõidukite andmete kontrollimisel ning korraldada tõhusamalt üleriigilist kontrolli isikute juhtimisõigust tõendavate dokumentide üle. Politseil on ka siiani olnud juurdepääs ARK andmetele, kuid tegevuskava rakendumisel muutub kiiremaks eelkõige politseipatrulli poolt peatatud sõiduki kontroll. ARK-l seevastu tekib reaalajas toimiv ligipääs varastatud autode andmebaasile.

Tavakodaniku jaoks muutub lihtsamaks see, et rikkumiste eest ära võetud juhilubade tagasi taotlemisel pole enam tarvis käia kahe ametkonna vahel allkirju kogumas, samuti on juurutamisel süsteem, millega juhtimisõigust taotlev või juhiloa kaotanud isik saab vajalikud toimingud tehtud vaid ARK vastavas büroos.

Hetkel kuum