Madli Zobel • 11 detsember 2000

Valitsus määrab paljulapselistele peredele lisatoetuse

Valitsus otsustab teisipäevasel istungil määrata veel tänavu nelja- ja enamalapselistele peredele täiendavat ühekordset toetust iga lapse kohta 500 krooni, teatas valitsuse pressiesindaja.

Valitsus teeb nimetatud otsuse Riiklike peretoetuste seaduse alusel. Kokku on neid lapsi Eestis umbes 22200. Nelja- ja enamalapselisele perele ühekordse toetuse maksmise kulu on 11,1 miljonit krooni.

Peaministri sõnul otsustatakse täiendava toetuse maksmise paljulapselistele peredele, kuna valitsus on lapsed ja perepoliitika seadnud oma kindlaks prioriteediks. Peaminister palus seetõttu sotsiaalministril esitada valitsusele vastavasisuline ettepanek kui selgus, et 2000. aastaks määratud peretoetuste vahendites on tekkinud ülejääk.

Hetkel kuum