12. detsember 2000 kell 14:56

Metalliettevõtetel napib keskastme juhte

Juhtimiskonsultatsioonifirma PW Partners tehtud uuringust metallisektori firmade hulgas selgub, et ettevõtete suurim juhtimisalane probleem on keskastme juhtide ebakompetentsus ja vähesus.

Samuti selgus, et ainult 10% küsitletud 200-st metallisektori ettevõttest omab pikaajalist arengustrateegiat.

Väga tõsiseks tõotab kvalifitseeritud tööjõupuuduse probleem kasvada 5-10 aasta pärast, kui paljud praegused tööealised oskustöölised jäävad

pensionile ja metallieriala lõpetanute praktiliste oskuste tase ei ole

piisav rahuldamaks tööandjate ootusi.

Uuring sisaldab kokkuvõtlikku informatsiooni üle 200 Eestis aktiivselt

tegutseva metalli-, masina- ja aparaaditööstusettevõtte kohta.

Hetkel kuum