14. detsember 2000 kell 22:00

2001: käibekasv 82%, kasum 94% firmadel

Äripäev viis ettevõtete TOP 500 juhtide hulgas läbi konjunktuuriuuringu ?Äripäeva baromeeter 2001?. Selle põhjal joonistus välja suure ettevõtte tippjuhi majanduspoliitiline portree vaatega järgmisele aastale.

Tippjuht prognoosib, et kuue kuu pärast on majanduse üldolukord kas parem või pigem parem kui praegu. Nii vastas 80 protsenti küsitletud tippjuhtidest. On iseloomulik, et selgelt halvemaks ei prognoosinud olukorda mitte ükski.

2001. aasta majanduskasvu numbrite valguses ootab kõige suurem osa tippjuhte majanduskasvu 4?6 protsendi vahemikus (44 protsenti vastanutest), kusjuures sellest vahemikust ülespoole positsioneerib ennast rohkem tippjuhte kui allapoole. Ja taas ei prognoosinud ükski küsitletu majanduslangust.

Enda juhitud ettevõtte käive suureneb 2001. aastal 82 protsendil ja jääb samaks 13 protsendil tippjuhtidest. Järgmise aasta lõpetab kasumiga 94 protsenti vastanud tippjuhtide firmadest.

Suurettevõtete käibe- ja kasumiprognoosi näitajad olid konjunktuuriuuringu selgroog ja osutusid kõige positiivsemaks terves küsitluses. 4?6 protsenti üldist majanduskasvu tundub nende näitajate kõrval justkui lahjavõitu ? ootaks isegi kindlat kümmet protsenti ?, kuid on ju TOP 500 need kõige edukamad firmad, mille kõrval on ka vähem edukaid firmasid.

Kiirenenud inflatsiooni tõttu (praegu 5,7 protsenti aastas) suureneks ettevõtete keskmine kroonikäive ka majanduse nullkasvu tingimustes.

Töötajate arv jääb samaks 48 protsendil ettevõtetel, suureneb 39 ja väheneb 13 protsendil. See punkt, uute töötajate arv, on küsitluse üks vähemrõõmustavamaid osi. Kuigi töötajate arv vastanud juhtide alluvuses aeglaselt kasvab, tuleb aktsepteerida tippjuhi eesmärki saavutada suurenenud käive ja kasum eelkõige tööviljakuse kasvu arvel ? seega intensiivse, mitte ekstensiivse arengu tulemusel.

Samas hõlmas küsitluse metoodika end juba tõestanud, n-ö vanu ettevõtteid. Küsitlusest jäid kõrvale alles turule sisenenud ettevõtted, kes on suurimad uue tööjõu palkajad. Seetõttu hakkab tööpuudus 2001. aastal vähenema.

Investeeringute maht suureneb 48 ja jääb samaks 39 protsendil ettevõtetel, mis teeb vahepeal vähenenud investeeringute taustal rõõmu. Samas on 49 protsenti vastanud tippjuhte tööl läbi ja lõhki Eesti omanikega firmas.

Tänavu kehtima hakanud tulumaksuseadus on avaldanud positiivset mõju 65 protsendile firmadest, küllap on need selle aasta kasumiga lõpetavad firmad.

Ja, last but not least, 66% vastanud tippjuhtidest toetab Eesti astumist Euroopa Liitu, järelikult tuleb majandusmeeste arvates EL meie majanduskliimale kokkuvõttes kasuks.

Hetkel kuum