Inge Rumessen • 14. detsember 2000 kell 13:38

FIEdele uus tuludeklaratsioon

Rahandusminister kehtestas uue füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormi MM ehk 'Madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu'. Viimasel deklareeritakse Eesti residentide kontrolli all oleva madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu sõltumata kasumi jaotamisest.

Vormil MM näidatakse madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulud ja kulud ning nende struktuur. Vormi MM lisal tuleb deklareerida enda ja teiste Eesti residentide osalus madala maksumääraga territooriumil asuvas juriidilises isikus ning see tuleb esitada sõltumata sellest, kas nimetatud juriidiline isik teenis tulu.

Vorm A on oma põhiolemuselt jäänud sarnaseks eelmise aasta samanimelise vormiga, kuigi selle vormil on tehtud hulgaliselt muudatusi detailides tulenevalt tulumaksuseaduste vahetumisest. Maksuvabasid tulusid (maksuvabad dividendid ja stipendiumid) enam deklareerima ei pea.

Vorm T ja T1 sarnanevad samuti varasematele.

Vorm E on üldpõhimõtetelt sama, kuid mitmeid muudatusi on seoses uue tulumaksuseaduse kehtestamisega. Ettevõtluse tulude osas peab nüüd deklareerima ka tulude struktuuri. Eraldi on kehtestatud tabel, kus näidatakse need kulud, mida ei tohi ettevõtluse tulust maha arvata. Kuna füüsilisest isikust ettevõtja saab põhivara kohe kuludesse kanda, siis ei ole enam E vormile lisatud maksuamortisatsiooni arvestamise tabelit.

Vormil V on lahutatud väärtpaberite ja muu vara võõrandamisest saadud kasu arvutamine, sest ainult väärtpaberitehingute kasu ja kahju saab tasaarveldada ning kahju edasi kanda järgmistele aastatele.

Vorm FESD on üldprintsiipidelt jäänud samaks.

Tuludeklaratsiooni vorme Riigi Teatajas avaldatud veel ei ole, kuid need leiab näiteks Rahandusministeeriumi koduleheküljelt (www.fin.ee).

Hetkel kuum