14. detsember 2000 kell 13:35

Tallinn ja Imavere tihendavad koostööd võimaliku ühinemise nimel

Tänasel linnapea Jüri Mõisa ja linnasekretär Toomas Sepa kohtumisel Imavere vallavanema Jüri Ellrami ning volikogu esimehe Jaanus Nilpiga tõdeti, et koostööd kahe omavalitsusüksuse vahel tuleb tihendada.

Novembris toimunud Eesti Omavalitsusfoorumil esines peale Tallinna linnapea Jüri Mõisa sõnavõttu Imavere vallavanem Jüri Ellram avaldusega, et Imavere vald võiks liituda Tallinna linnaga. Tallinna linnasekretär Toomas Sepa sõnul on tänane õigusruum ühinemiseks veel liiga habras. 'Küll on aga võimalik rääkida ühistest koostöövaldkondadest, mis võib-olla kunagi võivad viia ka liitumiseni,' tõdes Sepp.

Tänasel Kohtumisel otsustati, et ühinemisest esialgu ei räägita, aga

otsitakse kokkupuutepunkte, mis tooksid kasu mõlemale poolele. 'Arutati,

mida võib Tallinn pakkuda Imavere vallale ning mida Imavere vald Tallinnale.

See, et vahemaa on geograafiliselt suur, ei ole praeguse IT tormilise arengu

ajajärgul oluline,' sõnas Toomas Sepp. Ühiseks koostöövaldkonnaks võiks olla

Tallinna poolt infotehnoloogiliste võimaluste tutvustamine, Imavere poolt

laste suviste puhke- ja töölaagrite korraldamine, ühine marketingitegevus

jne. 'Ühiste koostöövõimaluste väljaselgitamiseks nimetati täna

kontaktisikud ning lepiti kokku järgnevas tegevuskavas,' ütles Sepp.

Imavere vald on kiiresti arenev piirkond, pidevalt kasvab õpilaste ja

elanike arv ning jõudsalt areneb tööstus. 140 km2 suuruses Imavere vallas

elab 1100 elanikku, asustustihedus on 7,8 inimest/km2 kohta. Elanikest 53

protsenti moodustavad tööealised, 28 protsenti kuni 15 aastased ning 19

protsenti pensionärid. Imaveres asub Baltimaade suurim tipptehnoloogial

põhinev saetööstusettevõte, mis on piirkonna arengu põhiline mootor.

Hetkel kuum