17. detsember 2000 kell 22:00

Kas on õige siduda rahatrahv inimese sissetulekuga?

Uuenenud seaduse puhul maksavad jõukamad inimesed suuremat trahvi kui väikese palgaga inimesed. Aga see pole mõeldud jõukamatele kättemaksuks, vaid enam silma paistvatelt isikutelt oodataksegi seadusekuulekamat käitumist.

Peale iga-aastase tuludeklaratsiooni ja palga arvestamise on uurijal õigus vaadelda ka süüaluse elustiili ning selle kokkulangevust tulude ning kuludega.

Trahvide diferentseerimise eesmärk on karistuste hoiatava mõju suurendamine. Ühelgi seadusekuulekal inimesel pole midagi karta ja nende elu ei muutu. See eelnõu on seadusekuuleka inimese kaitseks ning toob raha juurde ka riigieelarvesse ning katab osaliselt kulusid, mis kuritegevus tekitab. (EPL 15.12)

Ma arvan, et see on loogiline. Karistusel peab olema selline mõju, et ta iseenesest hoiab ära uue õigusrikkumise. Väga rikka inimese puhul, kui see trahv on väga madal, see trahvisumma ei välista uut õigusrikkumist iseenesest.

Ja vaese inimese puhul peaks saama seda arvestada. Kui see rikkumine nüüd nii väga hull ei ole, siis ei tarvitse teda ju selle rikkumise pärast näljapajukile saata. Tundub igatahes üsna mõistlik. Trahv peab olema efektiivne.

Ma oleks sellega siis nõus, kui ka hääled valimistel sõltuksid sissetulekust. Kui deklareerid rohkem tulu, oleks sul ka valimistel suurem hääleõigus. See oleks efektiivne ? inimesed tahaksid siis rohkem deklareerida tulu ? ja teisest küljest ka trahvid mõjuksid paremini.

Trahvi sidumine sissetulekuga on küll efektiivne, aga ebaõiglane. Karistus on suurem, aga mingeid eeliseid ei ole. Kui saaks ka hääli vastavalt sissetulekule, et saaks eeskirjade tegemisel, mille eest trahvitakse, rohkem kaasa rääkida, oleks see mõistlik.

Kui piima hind poes sõltuks ka ostja sissetulekust, siis ma oleks sellega nõus. Kuivõrd piima müüakse kõigile olenemata sissetulekust sama raha eest, siis on näiteks ka kiiruseületamine täpselt sama suur patt, olenemata sellest, kui palju sa teenid.

Vanglakaristust inimese tapmise eest ei määrata ju tulenevalt sellest, kas sa oled vaene või oled sa rikas. Ühtemoodi läheb pea giljotiini alla ikka.

Täiesti arusaamatu loogika. Võib-olla isegi poliitbüroo ei oleks vanasti tulnud nii tarkade otsuste peale kui see. Selle peale annab tulla. Tore on olla Eestis vaene, ütlen ma selle peale.

Hetkel kuum