Andres Kärssin • 19. detsember 2000 kell 11:25

Jüri Mõis: lume tulek oli oodatud (online-intervjuu)

Intervjuu Tallinna linnapea Jüri Mõisaga

Kas lumi tuli ootamatult nagu alati või on linn tänavu midagi teistmoodi

teinud ummikute vältimiseks?

Juba mitu aastat pole lumekoristus linnale suureks probleemiks olnud. Seega oli lume tulek pigem oodatud kui ootamatu.

Millised on eelmisel nädalal ka volikogus toetust leidnud Suur-Tallinna

idee plussid ja miinused?

Suur Tallinna idee põhiliseks plussiks on see et Tallinna linna piir omaks väiksemat tähtsust inimeste igapäevaelu jaoks.Esmajoones päästetööde ja tuletõrje, ühistranspordikorralduse, kooli- ja lasteaiakorralduse alal.

Kui palju olete leidnud toetust ühe omavalitsuse ideele?

Minu arvates ei võta suur enamus poliitikuid seda tõsiselt. Samas ei võta suur enamus äriinimesi tõsiselt 25, 60 või 80 omavalitsusega nn halduskorralduse ideed.

Minu arvates pole haldusreformist seni head loota kuni ei jõuta kokkuleppeni

rahvusvaheliselt tunnustatud spetsialistide kaasamise osas.

Opositsiooni hinnangul pole Tallinna järgmise aasta eelarve eesmärk

kooskõlas linna arengukavaga ehk muud olulised valdkonnad jäävat

teedeehituse varju, kuidas kommenteerite?

Linnavalitsus on välja pakkunud minu arvates tasakaalustatud eelarve. Et eelarve üldmaht viimase kava kohaselt on tänavusest ca 25% suurem, saavad lisa kõik valdkonnad.

Linnavalitsus peab ka edapidi hoima põhitähelepanu ettevõtluskliima

parandamisel, et laekuv maksutulu oleks suurem, mida omakorda saaksime

rohkem sotsiaalsfääri suunata.

Mis muutub uuel aastal linna transpordikorralduses?

Tahame käiku võtta uue piletisüsteemi. Peaksid tulema tunnipilet, 10 sõidu pilet, 20sõidu pilet jne.

Teine uuendus, liinikonkursside korraldamine on suunatud piletihinna tõusu ohjeldamisele. Praegu korralik leping bussiettevõtte ja linna vahel puudub. Asi käib umbes nii, et kui bussipark ei tule omadega välja, küsib ta

linnalt raha juurde. Siis peab linn kas tõstma piletihinda või panema

täiendavalt maksumaksja raha eelarvest juurde. Eemaltvaadates paistab aga

bussiettevõtetel olema palju sisemisi reserve endalgi. Tahaksime korraldada

liinide vähempakkumised ja seejärel sõlmida korralikud lepingud.

Tuleb lisa.

Hetkel kuum