Inge Rumessen • 19. detsember 2000 kell 22:00

Maksupolitsei alustab tööd

Kriminaalmenetluskoodeksi ja jälitustegevuse seadustiku muudatus võimaldab maksuametil luua maksupettuste uurimisega tegeleva asutuse, kuhu asub tööle 50 uurijat, jälitusametnikku ja revidenti.

Eile eraldas valitsus loodavale kontrollorganile 2 miljonit krooni infotehnoloogiakuludeks, mida maksuamet kasutab ettevalmistustöödeks eeluurimisasutuse funktsiooni täitmisel.

Maksupolitsei pidi tööle hakkama juba suvel, kuid ameti loomine jäi toppama riigikogu tõttu, kes ei jõudnud õigeaegselt vajalikku seadusemuudatust vastu võtta.

Maksupettuste tagajärjena kannab riik igal aastal kahju sadade miljonite kroonide ulatuses. Seni on takistanud maksupettustega võitlust ahela maksuamet-majanduspolitsei-uurija-kohus mittetoimimine.

Seaduse järgi saab kriminaalmenetluslikke toiminguid (võetus, ülekuulamine, läbiotsimine) teha alles pärast materjalide üleandmist politseile. Samas on edukaks eeluurimiseks äärmiselt vajalik esmaste uurimistoimingute võimalikult kiire läbiviimine.

Seetõttu peaks valitsuse arvates maksupettustega tegelema üks asutus, mille funktsioonid hõlmaksid kogu valdkonda ? kontrolli maksude laekumise üle, maksupetturite väljaselgitamist selleks ka jälitusmenetlust kasutades, tuvastatud maksualaste kuritegude kohtueelset menetlemist ja edasist koostööd prokuratuuriga maksupetturite kohtu alla andmiseks, andmebaaside loomist ja haldamist.

Mullu esitas maksuamet keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude osakonnale 200 avaldust kriminaalasja algatamiseks. See peaks olema ka loodava büroo keskmine koormus. Praegu käsil olevad maksupettused menetleb lõpuni majanduspolitsei.

Majanduspolitsei juhi leidmiseks korraldab maksuamet avaliku konkursi. Enamik töötajatest jääks tööle Tallinna. Maksuameti peadirektor Aivar Sõerd on varem öelnud, et maksupolitsei osakond luuakse kindlasti ka Tartusse.

Alates 1. jaanuarist 1996 kuni 1. novembrini 1999 maksuameti poolt politseile edastatud 685 kriminaalasjast on eeluurimine lõpule viidud ja jõutud kohtulahendini vaid 51 asjas.

?Maksuametile uurimisõiguste andmisega väheneks majanduskuritegude uurijate koormus viiendiku võrra, mis on juba tuntav koormuse langus, ning see võimaldaks neil tegeleda põhjalikumalt teiste majanduskuritegevuse valdkondadega,? seisab seadusemuudatuse seletuskirjas.

Hetkel kuum