Inno Tähismaa • 22. detsember 2000 kell 12:00

Riigikohus andis Divecile õiguse

Riigikohtu üldkogu otsustas täna tühistada varasemad kohtulahendid AS Brolex Grupp (endine AS Divec) ja OÜ Dreiv Grupp (endine Diveci EAT OÜ) asjas ning saata kaebused läbivaatamiseks Tallinna halduskohtusse, teatas riigikohtu esindaja.

AS Brolex Grupp ja OÜ Dreiv Grupp esitasid Tallinna halduskohtule kaebuse politsei- ja maksuametnike tegevuse peale, kes teostasid möödunud aasta 5-7. juulil firmade ruumides läbiotsimise ja võtsid kaasa dokumente, arvutidiskette ja pitsateid. Tallinna halduskohus kaebust sisuliselt ei arutanud, sest leidis, et kaebused uurimistoimingu peale kriminaalmenetluses ei kuulu läbivaatamisele halduskohtus.

Tallinna ringkonnakohus soostus osaliselt halduskohtuga, kuid leidis, et maksuametnike tegevuse seaduslikkuse kontroll kuulub halduskohtu võimkonda.

Riigikohtu tänase otsuse kohaselt riivavad läbiotsimine ja dokumentide võetus omandi ja valduse puutumatust. Põhiseaduses loetletud õigused ja vabadused laienevad ka juriidilistele isikutele, kui need on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste eesmärkide ja selliste õiguste ja vabaduste olemusega. Põhiseaduse § 15 lg 1 annab igaühele õiguse pöörduda kohtusse oma õiguste ja vabaduste rikkumise korral.

Hetkel kuum