Inge Rumessen • 3 jaanuar 2001

Tallinna linn peab muutma õigusakte

Seoses ametiasutuste ümberkorraldamisega Tallinna linna valitsemisstruktuuris peab linnavalitsus muutma ümber ka hulga õigusakte.

Vastavate eelnõude kohaselt pannakse mitme senise ameti ülesanded uutele ametitele.

Näiteks on kavas volikogule saata sõidukite tasulise parkimise korra muutmise määruse eelnõu, mille järgi asendataks selles korras sõna ?Transpordiamet? sõnadega ?Säästva Arengu ja Planeerimise Amet?. Samalaadne muudatus ootab linnavara võõrandamise korda - volikogu määruse eelnõu järgi hakkab kinnisvara võõrandamisega tegelema Elamumajandusamet ning aktsiate ja osade võõrandamisega Ettevõtlusamet.

Ametiasutuste ümberkorraldamise tõttu kavatseb linnavalitsus oma määrusega kinnitada ka uue maa ostueesõigusega erastamise korra. Sellega ei kaasne põhimõttelisi muudatusi, kuid paneb vastavad ülesanded vastloodud Maa-ametile ning liidab terviktekstiks senikehtinud korra ja selle muudatuste tekstid.

Ametiasutuste nimetused muutuvad ka korteriomandi seadmise korras, Tallinna Liikluskorralduskeskuse põhimääruses, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni põhimääruses ning mitmes teises õigusaktis.

Hetkel kuum