Moody `s hindas Eesti reitinguväljavaate stabiilseks

04. jaanuar 2001, 11:04

Rahvusvaheline reitinguagentuur Moody"s hindas oma 2000. aasta raportis Eesti reitinguväljavaate stabiilseks, teatas Eesti Panga pressiteenistus.

Moody"s andis 1997. aasta septembris Eestile pikaajaliste
välisvaluutakohustuste reitingu Baa1, mis on ühtlasi kõigi kohalike
ettevõtete poolt emiteeritud võlakirjade, kommertspaberite ja
pangadeposiitide reitingu ülemiseks piiriks.

Lühiajaliste võlakohustuste reitingu tase on P-1. Reiting Baa1 kuulub keskmise usaldusväärsusega riikide parimasse kategooriasse. Sama hinnangu on Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest saanud veel Poola ja T?ehhimaa, järgu võrra kõrgem reiting on Ungaril ja Sloveenial. Veidi madalama hinnangu Baa2 on Moody"s andnud Lätile. Balti riikidest riskantseimaks on agentuur hinnanud Leedut (Ba1).

Moody"s annab raportis igati positiivse hinnangu Eesti turumajanduslikele
reformidele, kuid peab üheks olulisemaks probleemiks konkurentsivõime
säilitamist pikemas perspektiivis. Kuigi reitinguagentuur tunnustab Eesti
majanduse paindlikkust ning langusfaasi kiiret ületamist, näitab alates
1997. aastast stabiilsena püsinud reiting, et usaldusväärsuse oluline kasv
eeldab stabiilset arengut pikemal perioodil. Paratamatult mõjutavad Eesti
riigireitingut investorite hinnangul ka üleminekuriigi staatus ning
väikeriigi avatus välis?okkidele. Samuti oodatakse mitme käimasoleva reformi
tulemusi (pensionireform, ühendatud finantsjärelevalve loomine) ning selgust
Euroopa Liiduga ühinemise ajagraafiku osas.

Moody"s viitab oma raportis järgmistele positiivsetele arengutendentsidele
Eesti majanduses:

? radikaalsed reformid, hea ärikliima, arenenud infrastruktuur ja haritud
tööjõud on soodustanud välisinvesteeringuid. Viimased omakorda on oluliselt
mõjutanud tööstuse tehnoloogilist baasi ning ekspordi ümberorienteerimist
lääneturgudele. Ekspordis on järjest suurem osa kõrgtehnoloogilistel ning
suuremat lisandväärtust andvatel toodetel;
? erasektori välisvõlg on küll aastatega suhteliselt kiiresti kasvanud, kuid
suhtena SKPsse võib selle taset pidada mõõdukaks. Esiletoomist väärib
avaliku sektori madal võlakoormus;
? majandus näitas üles piisavat paindlikkust, läbides edukalt ning
suhteliselt kiiresti Vene kriisile järgnenud madalseisu;
? pangandus on pärast 1998. aastat tänu konsolideerumisele, välisosaluse
suurenemisele ja paremale järelevalvele oluliselt tugevnenud.

Probleemidena toob Moody"s esile järgmised aspektid:

? jooksevkonto puudujääk on endiselt märkimisväärne ning võib suurendada
vastuvõtlikkust välis?okkidele. Viimastel aastatel on finantseerimisallikana
suurenenud võlaiseloomuga kapitali sissevool. Lisaks on ligi 35%
välisvõlgnevusest lühiajaline;
? oluline on säilitada konkurentsivõime. Kuigi tootlus on viimasel ajal
suurenenud kiiremini kui reaalpalk, tuleb arvestada, et teistes Balti
riikides on tööjõukulud väiksemad. Ka krooni reaalse vahetuskursi tõus on
olnud märkimisväärne;
? Eesti fiskaalpoliitika peab jääma konservatiivseks. Arvestades pensioni-
ja tervishoiureformi ning kulusid, mis on seotud riigi ühinemisega NATO ja
Euroopa Liiduga, on maksukoormuse alandamine lähiaastatel küllaltki
ambitsioonikas plaan;
? struktuurse tööpuuduse taseme alandamiseks on oluline pidevalt kohandada
haridussüsteemi ja soodustada tööturu paindlikkust.

Muudest reitinguagentuuridest on Fitch IBCA tõstnud Eesti riigireitinguid
ning Standard Poor"s jätnud need endiseks, kuid hinnanud edasise
väljavaate stabiilse asemel positiivseks.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 00:00
Otsi:

Ava täpsem otsing