Inno Tähismaa • 8 jaanuar 2001

Kultuuriminister allkirjastas palgatõusu kokkuleppe loomeinimestega

Täna allkirjastasid kultuuriminister Signe Kivi, teatriliidu esimees Jaak Allik ning kultuuritöötajate ametiliidu esindaja Ago Tuuling kokkuleppe kultuuritöötajate palga tõstmise osas.

Kivi ütles, et kultuuritöötajate palkade lähendamine riigi keskmisele palgale oli ministeeriumi eelarve üks prioriteete, väljendades hoolt meie kultuuriruumi kandja ja looja eest. Saavutatav palgatõus on võimalik tänu ministeeriumi eelarvesisesele vahendite ümberjagamisele.

Kivi sõnul püüab lepe lahendada dilemmat, et talent ja tema töö ei saa kunagi tasutud oma väärtuse mõõdus.

Võimalust lepinguga ühineda kasutas avalik-õigusliku institutsioonina Eesti Rahvusraamatukogu, lepingule kirjutas alla ka raamatukogu direktor Tiiu Valm.

Sõlmitav kokkulepe tulenes teenistujate ametiliidu TALO ja valitsuse vahelisest raamlepingust palgakorralduse reformi kohta 2001. aastal, mis sõlmiti läinud aasta 11. detsembril.

Kokkulepe kehtib Kultuuriministeeriumi poolt hallatavates ning riigieelarvest ministeeriumi kaudu toetust saavates asutustes ning lepingule kaasallkirja andnud avalik-õiguslikus asutuses.

Hetkel kuum