Ervin Soon • 18. jaanuar 2001 kell 16:12

Uus seadus püüab tõkestada metalliäri

Riigikogu võttis eile vastu omavalitsuste poolt pikisilmi oodatud jäätmeseaduse muudatused, mis esitab metallijäätmete kokkuostjaile ja müüjaile senisest oluliselt karmimad tingimused.

Riigikogu võttis 62 poolthäälega üksmeelselt vastu nn. metallijäätmete kokkuostu reguleerivate jäätmeseaduse ja riigilõivuseaduse täiendamise seaduse, mille oli esitanud valitsus.

Seaduste täienduste kohaselt peab kokkuostja vormistama müüjaga ostu-müügi akti, milles näidatakse ära tooja isikuandmed ning antakse toodud metalleseme(te) kirjeldus. Arveldamine ostja ja müüja vahel peab toimuma sularahata pangakontode kaudu. Metalli kokkuostja peab hankima jäätmeloa, milleks tuleb hankida ka politsei soovitus ning loa andja peab kontrollima taotleja tausta karistusregistrist. Loa eest tuleb hakata tasuma riigilõivu 20 000 krooni.

Metalli kokkuostjaid võivad kontrollida nii keskkonnainspektsioon, politsei kui omavalitsuse poolt volitatud ametiisikud. Trahv rikkumise eest võib ulatuda 20 000-200 000 kroonini.

Pärast seda, kui president on seaduse välja kuulutanud ja see on avaldatud Riigi Teatajas, on seniste jäätmelubade omanikel õigus metallijäätmeid kokku osta vanal moel 90 päeva. Luba mitteomavatel kokkuostjad tohivad tegevust jätkata vaid uue jäätmeloa hankimisel vahetult pärast seaduse jõustumist.

Lähemalt homses Äripäevas.

Hetkel kuum