Kaivo Kopli • 25 jaanuar 2001

Kraft sõdib vastu Kallase plaanile

Eesti Pank peab riiklikust seisukohast otstarbekaks luua ühtne finantsjärelevalve Eesti Panga juures asuva ja oma seaduse alusel tegutseva iseseisva asutusena, ütles keskpanga president Vahur Kraft.

Finantsinspektsiooni loomises valitsusasutusena, mida soovib rahandusministeerium eesotsas Siim Kallasega, näeb Kraft viite ohtu.

Esiteks on tõsine oht, et langeb järelevalve rahvusvaheliselt tunnustatud kõrge tase. Teiseks moodustab pangandussektor täna kogu Eesti finantssektorist üle 90 %, liisingettevõtteid ja muid finantsasutusi kaasates on Eesti Panga järelevalve all koguni 98% finantssektorist. Kolmandaks on vaja tagada järelevalveprotsessi pidevus, neljandaks oleks inspektsiooni loomine keskpanga alluvuses säästlikum ning viiendaks on aega jäänud vähe ? 11 kuud ? ning selle ajaga ei suudeta efektiivselt suuri ümberkorraldusi tea.

?Arvestades finantsturu ja selle järelevalve dünaamilist iseloomu, teadvustab Eesti Pank ülimalt tõsisena ohtu, et ühendamisprotsessi läbikukkumisel või järelevalve kvaliteedi langemisel ebaõnnestunud ühendamisprotsessi tagajärjel võib olla Eesti riigi jaoks soovimatuid järelmeid ja nende hind kahtlemata maksumaksjale võib osutuda ängistavalt kõrgeks,? rõhutas Kraft ühtse finantsinspektsiooni seaduse eelnõu eilsel esimesel lugemisel riigikogus.

Kraft meenutas, et keskpanga nõukogu on soovitanud luua finantsinspektsiooni avalik-õigusliku ehk sisuliselt parlamendi alluvuses oleva asutusena. Kui see pole aga sobiv, siis keskpanga alluvuses.

Hetkel kuum