30 jaanuar 2001

Tartu kulutab erakondade nõunikele 350 000 krooni

Tartu Linnavolikogu kantselei juures alustasid jaanuaris kooseisuväliste ametnikena tööd Reformierakonna, Isamaaliidu ja Keskerakonna fraktsiooni nõunikud. Kõik nõunikud nimetati ametisse üheks aastaks ning nende töötasudeks on eelarves ette nähtud koos maksudega ligikaudu 350 000 krooni, teatas Tartu linnavolikogu.

Nõunikena on tööle võetud Kalvi Noormägi (Reformierakond), Margus Tsahkna

(Isamaaliit) ja Triin Lukk (Keskerakond). Tartu 2000+ fraktsioon ei ole nõuniku palkamist veel otsustanud.

Vastavalt fraktsioonide suurusele on Reformierakonna nõunikule ette nähtud üks ametikoht, millest hetkel on täidetud pool. Isamaaliidu nõunik töötab 0,75 ning Keskerakonna nõunik 0,5 kohaga.

Nõunike peamiseks ülesandeks on oma fraktsiooni tegevuse koordineerimine ja operatiivse infoliikumise korraldamine linnavalitsuse, volikogu kantselei ja fraktsiooni vahel. Vastavalt ametjuhendile osalevad nõunikud volikogu istungitel ja fraktsiooni koosolekutel, vajaduse korral ka volikogu komisjonide koosolekutel.

Samuti peavad nad olema kursis linnavalitsuse istungitel arutatavate teemadega ning nende ülesandeks on muretseda volinike töö ladusamaks sujumiseks vajalikku informatsiooni. Nõunikud organiseerivad ka fraktsiooni asjaajamist ja korraldavad linnaelanike kohtumisi fraktsooni liikmetega.

Hetkel kuum