Kadi Heinsalu • 6. veebruar 2001 kell 8:43

Täiendavalt sätestas valitsus eritalituse sõidukite loetelu

Valitsus sätestas oma määrusega täiendavalt eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise korra.

Eritalituse sõiduk on kiireloomulisi ameti- või tööülesandeid täitev sõiduk (alarmsõiduk), teehoiuülesandeid ja teel möödapääsmatuid tööülesandeid täitev sõiduk (hooldussõiduk), sõiduk, mida jälitusametkonna või tema halduses oleva asutuse jälitustegevusega tegelev töötaja kasutab jälitustegevuse seaduses ettenähtud jälitustegevuse eri- või erandtoimingu teostamisel (jälitussõiduk).

Alarmsõiduk on tuletõrje-, pääste- ja avariitalituse sõiduk; kiirabisõiduk, politsei sõiduk, piirivalve sõiduk; justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja vangla sõiduk, siseministeeriumi sisejulgeolekuteenistuse sõiduk.

Kiireloomuliste ja edasilükkamatute ametiülesannete täitmisel on alarmsõidukiteks ka presidendi saateauto, Riigikogu esimehe auto, peaministri auto ja saateauto, Riigikogu esimehe asetäitjate autod, ministrite autod, riigisekretäri auto, kaitseväe juhataja auto, Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni liikmete autod.

Hetkel kuum