Inno Tähismaa • 6. veebruar 2001 kell 18:06

Valitsus otsustas piirata reisirongiliiklust

Valitsus ei võtnud tänasel kabinetiistungil vastu ASi Edelaraudtee ettepanekut kulutada kogu 2001. aastaks mõeldud reisijateveo dotatsioonisummat ära 1. juuliks 2001, teatas valitsuse esindaja.

Edelaraudtee ettepaneku kohaselt lõppeks Tallinn-Pärnu ja Tallinn-Viljandi liinil reisijatevedu poole aasta pealt ning see ei võimaldaks asendada reisijatevedu ka bussidega.

Valitsus volitas teede- ja sideministrit moodustama ASi Edelaraudtee ja riigi esindajatest töögrupp, mis töötaks välja pikaajalise reisirongiliikluse dotatsioonide kava ning esitaks ettepanekud lahenduste leidmiseks riigikogu tasandil. Töörühma töösse pidas valitsus vajalikuks lisaks ekspertidele kaasata riigikogu liikmeid ning kohalike omavalitsuste esindajaid. Valitsus ootab töörühma töö alustamiseks ASilt Edelaraudtee konkreetseid ettepanekuid.

Valitsuse ettepanek on reisijateveo jätkamine Tallinn-Tartu-Valga liinil, jäädes riigikogu eraldatud dotatsiooni piiridesse, kusjuures arvestada tuleb vajadusega bussiliikluse käivitamiseks ning teede remontimiseks piirkondades, kus rongiliiklus asendatakse bussidega.

Hetkel kuum