12 veebruar 2001

Eesti ja Valgevene hakkavad raudteel koostööd tegema

Eesti ja Valgevene esindajad allkirjastasid täna Minskis kahe riigi vahelise raudteetranspordialase koostöö kokkuleppe. Lepingu eesmärgiks on koordineerida otseühendust kauba ja reisijate veol ning raudteeveeremi ühiskasutamist mõlema riigi vahel.

Leping vähendab seniseid formaalsusi raudteeveoste piiriületuskorras ning

kiirendab kaupade liikumist kahe riigi vahel. Samuti määratletakse kord,mille alusel mõlemad riigid on kohustatud vajadusel abi osutama veeremigaseotud küsimustes ning vahetama informatsiooni kauba liikumise osas.

Leping muudab turvalisemaks ning kiiremaks kaupade liikumise ning aitab

kaasa kaubavoogude intensiivistumisele Eesti ja Valgevene vahel.

Hetkel kuum