12 veebruar 2001

Rahvaliit hoiatab presidenti kodusõja eest

Rahvaliit kirjutas seoses märklauaskandaaliga avaliku kirja president Lennart Merile, milles viitab kodusõja võimalusele, kirjutab MEGA.

Rahvaliit avaldab kirjas muret Eesti võimuladvikus tekkinud vihkamise sündroomi üle. ? Eesti Vabariigi 83. aastapäeva eel on meie riigis puhkenud tõsine moraali- ja eetikakriis. Oleme mures sellepärast, et niikaua kui kestab vihkamine, lõikame 0me ka vihkamise vilju, ja seda mitte ainult päevapoliitikas, vaid eesti ühiskonnas tervikuna. ?

Rahvaliidu kinnitusel ei saa nad Eesti Kaitseväe lasketiirus toimunut kuidagi tõlgendada poisikeseliku tembuna, vaid mänguliselt lahendatud vihkamisteona, mille juured ulatuvad aega, kui Eestis käis võitlus võimu pärast Rahvarinde ja Eesti Kongressi vahel.

Rahvaliit meenutab, et Mart Laari esimesel võimuloleku perioodil asuti Rahvarinnet süüdistama kokkumängus kommunistide, KGB ja ei tea veel kellega. Rahvarindele omistati kodakondsuse nullvariandi ihalus, Tartu rahu järgsete piiride mittetunnistamine jne.

Kogu kirjeldatud nähtuse ohtlikkust rõhutab Rahvaliidu hinnangul asjaolu, et Isamaaliit koos partneritega on oma tegude advokaadiks valinud kellegi Meelis Lao, kelle enda tegemisi on korduvalt arutanud ja vaidlustanud õiguskaitseorganid. Sellised eestkõnelejad ainult süvendavad eesti rahva lõhestumist ja õhutavad vihkamise levimist laiematesse rahvakihtidesse. Kas on siis tõesti kodusõda see, millega meie riik ja rahvas 21. sajandit sisse juhatada tahab? Küsib Rahvaliit

? Teie kui Eesti Vabariigi president, keda varasematel ajalooperioodidel on tunnustavalt ka riigihoidjaks nimetatud, olete kutsutud ja seatud andma sellistele ilmingutele ja suundumustele moraalne hinnang. Meie riigi sünnipäeva eel ootavad Teie sõnumit nii Eestimaa Rahvaliit kui ka väga paljud teised Eesti riigi kodanikud, kes on ühiskonda haaranud vihkamisest väsinud.?

Hetkel kuum