Madli Zobel • 13. veebruar 2001 kell 14:58

Metallivargustega võitlemine valitsuse tähelepanu all

Valitsuse kabinetinõupidamisel arutati plaanitavaid meetmeid metallivarguste tõkestamiseks. Kabineti liikmed leidsid, et nimetatud valdkonnas on tõsine vajadus nii seadusemuudatustega kui ka ametkondade töö tõhustamisega metallivarguste vastu võitlemiseks.

Kabinetinõupidamisel kuulati ära majandusminister Mihkel Pärnoja informatsioon, mille kohaselt on majandusministeeriumis ette valmistatud muudatusettepanekud seadusesse, millega tegevuslubade väljaandmine metalli kokkuostuks muutub tähtajaliseks, et tagada kontroll nimetatud valdkonnas tegutsevate firmade üle. Pärnoja informeeris ka, et on valminud seadusetäiendus, millega sätestatakse miinimumkapitali nõue metalli kokkuostuga tegelevatele firmadele, mille eesmärk on turu korrastamine. Majandusministri sõnul antakse nimetatud seadusemuudatused menetlusse läbi Riigikogu majanduskomisjoni.

Siseministril on kohustus esitada valitsusele täpne ülevaade ja erinevaid ametkondi hõlmav tegevuskava metallivarguste vastu võitlemiseks. Siseministri tegevuskava peab muuhulgas sisaldama konkreetsete ametkondade vahelise koostöö plaani metallivargustega võitlemise tõhustamiseks. Nimetatud tegevuskava peab siseminister tööle rakendama kohe, kui majandusministri poolt ette valmistatud seadusemuudatused jõustuvad.

Hetkel kuum