Sulev Oll • 13 veebruar 2001

Peaaegu pooltes töökohtades liigne müra ja tolm

Tööinspektsiooni eelmisel aastal läbi viidud uuring näitas, et oluline osa töötamiskohtadest ei vastanud nõuetele. Nii ei vastanud ettevõtetes, kus mingi ohtutegur esines, müra nõuetele 927 töökohal 2271-st. Tolmu hulk ei vastanud nõuetele 574 töökohal 1152st.

Valgustus oli mitteküllaldane neljandikul töökohtadest, õhutemperatuur ja niiskus ei vastanud normidele rohkem kui pooltel töökohtadest.

Keskmine töökohtade nõuetelevastuse protsent oli tööinspektsiooni andmetel 63,5. Seega ei vastanud nõuetele kolmandik kontrollitud töökohtadest, kus ohutegurina esines kas tolm, müra, vibratsioon, ohtlik kemikaal vms.

Hetkel kuum